Analýza motivace pracovníků společnosti CENTROPROJEKT GROUP, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza motivace pracovníků společnosti CENTROPROJEKT GROUP, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hudecová, Dana
dc.contributor.author Hráček, David
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:03Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:03Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30599
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analýza motivačních prostředků využívaných u řadových i vedoucích pracovníku společnosti CENTROPROJEKT GROUP, a. s. Analýza bude vedoucí ke zmapování jejich spokojenosti a hlavně ke zjištění efektivnosti motivačních metod. První, teoretická část práce obsahuje poznatky vztahující se k motivaci vnitřní a vnější a s tím související teorie motivace. Dále se bude zabývat motivačním programem podniku. Praktická část bakalářské práce vychází z teoretické části a bude se zabývat společností CENTROPROJEKT GROUP, a. s. Jsou zde uvedeny základní informace. Na základě dotazníkového šetření a rozhovorů bude provedena analýza současné motivace pracovníků. V závěru praktické části nalezneme výstup analýzy, návrhy a určitá doporučení motivačních metod, které by měly napomoci ke zlepšení motivace obou skupin pracovníků společnosti CENTROPROJEKT GROUP, a. s.
dc.format 112 s. (125 152 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vnitřní motivace cs
dc.subject vnější motivace cs
dc.subject motivační teorie cs
dc.subject motivační faktory cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject intrinsic motivation en
dc.subject extrinsic motivation en
dc.subject motivational theory en
dc.subject motivation factors en
dc.subject questionnaire en
dc.title Analýza motivace pracovníků společnosti CENTROPROJEKT GROUP, a.s.
dc.title.alternative The Analysis of Employees Motivation in CENTROPROJEKT GROUP a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhánová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to analyse motivational resources used by the rank-and-file employees and company executives in CENTROPROJEKT GROUP, a. s. The analysis will lead to the mapping of the staff satisfaction and will especially determine the efficiency of motivational methods. The first theoretical part contains information related to intrinsic and extrinsic motivation and the theory of motivation related hereto. It will further include the motivation program of the company. The practical part, based on the theoretical one, will deal with CENTROPROJEKT GROUP, a. s. It introduces basic details. An analyse will be conducted, based on questionnaires and interviews, to examine the current staff motivation. In conclusion, the practical part contains the output analysis, proposals and recommendations for specific motivational methods that should help to improve the motivation of both groups of staff in CENTROPROJEKT GROUP, a. s.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37093
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
hráček_2014_dp.pdf 2.409Mb PDF View/Open
hráček_2014_vp.pdf 643.3Kb PDF View/Open
hráček_2014_op.pdf 629.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account