Analýza systému vyhledávání, výběru a přijímání pracovníků ve firmě GRADDO, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza systému vyhledávání, výběru a přijímání pracovníků ve firmě GRADDO, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Topič, Karel
dc.contributor.author Radová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:24:33Z
dc.date.available 2010-07-13T11:24:33Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/305
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám vyhledáváním, výběrem a přijímáním pracovníků do firmy GRADDO, a.s. Mým úkolem je analyzovat současný stav systému, zhodnotit výsledky dané analýzy a v neposlední řadě zpracovat návrh opatření vedoucí ke zlepšení současného stavu v dané firmě. V závěru práce zhodnotím nároky na realizaci navržených opatření. cs
dc.format 58 s., 14 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 419011 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject systém cs
dc.subject analýza cs
dc.subject nároky cs
dc.subject personalista cs
dc.subject vyhledávání pracovníků cs
dc.subject system en
dc.subject analysis en
dc.subject requirements en
dc.subject personnel officer en
dc.subject seeking workers en
dc.title Analýza systému vyhledávání, výběru a přijímání pracovníků ve firmě GRADDO, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of seeking, selecting and receiving workers in the company GRADDO, PLC. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-06-02
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I deal with an analysis of seeking, selecting and receiving workers in the company GRADDO, PLC. My task is to analyse contemporary system, status valorize a results of this analysis and elaborate a proposal of arrangements which are lead to improvement of contemporary state in company. In the end of my thesis I will elaborate the requirements of suggested arrangements. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2492
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
radová_2006_bp.pdfBlocked 409.1Kb PDF View/Open
radová_2006_vp.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open
radová_2006_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account