Komunikační plán společnosti HPR kámen, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační plán společnosti HPR kámen, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zábranský, Rostislav
dc.contributor.author Hubáčková, Tereza
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:04Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:04Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30602
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření nového komunikačního plánu pro společnost HPR kámen, s.r.o. Společnost se zabývá zpracováním kamene pro stavební a pomníkovou činnost. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá z popisu důležitých pojmů marketingové komunikace a komunikačního plánu. Část praktická obsahuje charakteristiku společnosti, analýzu situace ve společnosti, popis současných komunikačních aktivit, nový komunikační plán včetně harmonogramu a rozpočtu. Poslední částí je návrh na měření efektivity nového komunikačního plánu.
dc.format 69 s. (100 110 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační proces cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační plán cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject Marketing communication en
dc.subject communication process en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communication plan en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject communication mix en
dc.title Komunikační plán společnosti HPR kámen, s.r.o.
dc.title.alternative Communication Plan of the Company HPR kámen, s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vorlová, Růžena
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The main aim of this bachelor's thesis is creation of the new communication mix for the HPR kámen, s.r.o. company. The company is focused on processing stone for building and memorial activities. The thesis is devided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of a description of the important concepts of marketing communication and communication plan. The practical part contains the characteristics of the company, analysis of the situation in the company, the description of current communication activities, new communication plan including a timetable and budget. The last part of the proposal is to measure the effectiveness of new communications plan.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37096
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
hubáčková_2014_dp.pdf 1.656Mb PDF View/Open
hubáčková_2014_vp.pdf 634.8Kb PDF View/Open
hubáčková_2014_op.pdf 790.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account