Návrh zlepšenia komunikačných aktivít v Turčianskej knižnici

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh zlepšenia komunikačných aktivít v Turčianskej knižnici

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vandlíková, Katarína
dc.contributor.author Kostrabová, Barbora
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:05Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:05Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30605
dc.description.abstract Bakalárska práca je zameraná na zlepšenie komunikačných aktivít v Turčianskej knižnici v Martine. Na úvod sa zameriava na predstavenie príspevkovej organizácie. Opisuje jej činnosti od založenia až po súčasnosť. Súčasťou úvodu je aj popis rozličných podujatí, ktoré organizácia každoročne usporiadava. Následne popisuje kategorizáciu jednotlivých cieľových skupín. Ďalším bodom je stanovenie primárnych a sekundárnych cieľov. Obsah tvoria aj súčasné komunikačné aktivity, ktoré sú špecifikované, a analyzované do budúcnosti. V práci sú využité aj analýzy. Cieľom je poukázať na slabé miesta v oblasti komunikačných aktivít spojených s propagáciou organizácie. Na základe získaných informácií je záver naplnený návrhmi zlepšenia v oblasti komunikácie a marketingových aktivít.
dc.format 66 s. (89 470 znakov)
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikačné aktivity cs
dc.subject marketingová komunikácia cs
dc.subject Turčianska knižnica cs
dc.subject marketing služieb cs
dc.subject príspevkové organizácie cs
dc.subject propagácia cs
dc.subject communication activities en
dc.subject marketing communication en
dc.subject Turiec library en
dc.subject marketing of services en
dc.subject subsidized organizations en
dc.subject promotion en
dc.title Návrh zlepšenia komunikačných aktivít v Turčianskej knižnici
dc.title.alternative Proposal to Improve Communication Activities in Turiec Library
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Světlíková, Irena
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis is focuse on improving communication activities in Turiec Library in Martin. Introduction aims to introduce subsidized organization. Describes its activities from inception to the present. Part of the introduction is a description of the various events which are organized every year. Consequently describes the categorization of various target groups. Another point is the determination of the primary and secondary aims.The contents includes current communication activities, which will be specified and analyzed in the future. In the work were used the analysis. The aim of the work is to point out the weaknesses in communication activities related to the promotion of the organization. With a gain information is end filled with suggestions of improving in communication and marketing activities.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37099
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
kostrabová_2014_dp.pdf 1.321Mb PDF View/Open
kostrabová_2014_vp.pdf 613.0Kb PDF View/Open
kostrabová_2014_op.pdf 709.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account