Průzkum spokojenosti zákazníků ve společnosti XYZ, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Průzkum spokojenosti zákazníků ve společnosti XYZ, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kravar, Ivo
dc.contributor.author Ševčíková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:05Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:05Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30606
dc.description.abstract V bakalářské práci je prováděn průzkum spokojenosti zákazníků ve společnosti XYZ, a.s., která se zabývá výrobou obalových materiálů. Teoretická část se zaměřuje na B-2-B trhy, nákupní chování zákazníka, reklamace a podrobný rozbor marketingového průzkumu. Praktická část obsahuje představení společnosti a vyhodnocení průzkumu dle otázek z oblastí cenové politiky, produktů a jejich kvality, dodávek a logistiky a taktéž otázky směřující ke komunikaci s obchodním týmem, k vývoji a inovacím. V práci jsou zmíněny i nejběžnější důvody reklamací, jejich počty. Na závěr práce jsou přijata opatření pro skupiny, jejichž výsledky jsou vyhodnoceny jako nedostačující a dále jsou navrženy možnosti vedoucí ke zlepšení kvality zboží a služeb, tudíž ke zvýšení spokojenosti zákazníků dané společnosti.
dc.format 84 s. (67 481 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject B-2-B marketing cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject marketingový průzkum cs
dc.subject nákupní chování průmyslového zákazníka cs
dc.subject analýza spokojenosti odběratelů cs
dc.subject reklamace cs
dc.subject charakteristika odběratelů cs
dc.subject B-2-B marketing en
dc.subject questionnaire en
dc.subject marketing research en
dc.subject industrial customer buying behaviour en
dc.subject customer´s satisfaction analysis en
dc.subject claims en
dc.subject characteristics of customers en
dc.title Průzkum spokojenosti zákazníků ve společnosti XYZ, a.s.
dc.title.alternative Customers Satisfaction Survey in Company XYZ, plc
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis is a customer satisfaction survey at company XYZ, a.s. which is producing packaging materials. The theoretical part focuses on B-2-B markets, customer buying behaviour, claims and detailed analysis of marketing research. The practical part includes introduction of company and the evaluation of survey by question from the areas of pricing policies, products and their quality, supply and logistics, and also questions designed to communication with business team, development and innovation. In the thesis are also mentioned the most common reasons for complaints, their numbers. In conclusion measures are taken which results are evaluated as insufficient and further options are designed to improve the quality of goods and services therefore to increase customer satisfaction the company.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37100
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
ševčíková_2014_dp.pdf 2.578Mb PDF View/Open
ševčíková_2014_vp.pdf 623.4Kb PDF View/Open
ševčíková_2014_op.pdf 636.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account