Marketingový komunikační plán k projektu Otevřené inovace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingový komunikační plán k projektu Otevřené inovace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kamenčák, Jaroslav
dc.contributor.author Kostka, David
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:09Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:09Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30617
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je navržení marketingového komunikačního plánu k projektu Otevřené inovace. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska vztahující se k tématu práce. Obsahem praktické části je nejprve představení společnosti - provozovatele projektu a poté projekt samotný. Dále budou zpracovány analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a navržen marketingový komunikační plán včetně rozpočtu a časového harmonogramu. Nakonec bude vypracován návrh na měření efektivnosti jednotlivých nástrojů komunikace.
dc.format 72 s. (90 285 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační plán cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject Otevřené inovace cs
dc.subject Marketing communications en
dc.subject communications plan en
dc.subject communications mix en
dc.subject Open Innovation en
dc.title Marketingový komunikační plán k projektu Otevřené inovace
dc.title.alternative Marketing Communication Plan for "Otevřené Inovace" Project
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to create the marketing communications plan for the Open Innovation project. The bachelor thesis is divided into the theoretical part and the practical part. The theoretical bases related to the thesis theme are described in the theoretical part. The practical part of the thesis is focused on presenting the company - project operator and also the project itself. Furthermore, there are elaborated analyses of the external and internal environment and is created the marketing communications plan including the budget and the time schedule, too. Finally, there is specified the suggestion for measuring the efficiency of the communication tools.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37117
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
kostka_2014_dp.pdf 2.325Mb PDF View/Open
kostka_2014_vp.pdf 879.7Kb PDF View/Open
kostka_2014_op.pdf 787.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account