Analýza silikátových materiálů pomocí XRF

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Analýza silikátových materiálů pomocí XRF

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Analýza silikátových materiálů pomocí XRF
Autor: Pospíšil, Josef
Vedoucí: Bednařík, Vratislav
Abstrakt: Byla testována možnost nedestruktivní kvantitativní chemické analýzy silikátových ma-teriálů pomocí energodispersní rentgenové fluorescenční spektrometrie na přístroji ElvaX. Rovněž byly ověřovány efekty zeslabování a zesilování rentgenových fluorescenčních spekter majoritních prvků silikátové matrice přítomností dalších prvků s blízkou atomovou hmotností. Ke kalibraci byly využity směsné standardy připravené z následujících chemiká-lií: Al2O3, SiO2, CaSO4, K2CO3, CaCO3, TiO2 a Fe2O3. Kalibrační závislosti byly počítány pomocí obslužného software spektrometru ElvaX metodou vícerozměrové regresní analý-zy. Parametry regresní analýzy byly záměrně voleny tak, aby bylo dosaženo co nejmenšího počtu stupňů volnosti pro jednotlivé analyzované prvky (Al, Si, S, K, Ca, Ti, Fe) a byly tak eliminovány zdánlivé závislosti mezi obsahy jednotlivých prvků. Získané kalibrace byla testována na dvou referenčních vzorcích známého složení a několika reálních vzorcích sili-kátových materiálů.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3061
Datum: 2007-05-29
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: D 5310


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
pospíšil_2007_dp.pdfZablokované 754.9Kb PDF
pospíšil_2007_vp.doc 33Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
pospíšil_2007_op.doc 46Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet