Vstup společnosti CAIS s.r.o. na trhy v Pobaltských zemích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vstup společnosti CAIS s.r.o. na trhy v Pobaltských zemích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červinka, Martin
dc.contributor.author Křepelka, Jan
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:11Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:11Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30621
dc.description.abstract V bakalářské práci je provedena analýza možností vstupu společnosti CAIS s. r. o. na trhy v Pobaltských zemích. V teoretické části jsou zpracovány informace z odborné literatury, které osvětlují postup vstupu na zahraniční trhy a definují jednotlivé analýzy. V analytické části je představena firma, popis jejích výrobků a činností v oblasti výroby a distribuce bránových a vratových systémů. Poté následuje analýza Pobaltských zemí a na ni navazující analýza PEST. V práci je dále vyčleněna konkurence, která je následně analyzována Porterovou metodou. V dalších bodech je rozebrána komunikace firmy směrem k zákazníkům a jednotlivé veletrhy, které se týkají tohoto odvětví. V předposlední fázi praktické části je vypracována SWOT analýza. Jako poslední bod jsou návrhy a doporučení pro společnost CAIS s. r. o., které se týkají vstupu na trhy v Pobaltí.
dc.format 106 s. (134 028 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bránové a vratové systémy cs
dc.subject pobaltí cs
dc.subject cais cs
dc.subject vstup cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject pest analýza cs
dc.subject gates and doors systems en
dc.subject baltic countries en
dc.subject cais en
dc.subject entry en
dc.subject marketing communications en
dc.subject pest analysis en
dc.title Vstup společnosti CAIS s.r.o. na trhy v Pobaltských zemích
dc.title.alternative Entry of Company CAIS s.r.o. into Market in Baltic Countries
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on analysis concerning the entry of the CAIS Ltd into market in the Baltic countries. The theoretical part presents information from technical literature which illuminate the process of entering to foreign markets and define each analysis. The practical part provides a presentation of the company, description of their products and activities in the area of production, distribution of gates and doors systems. This is followed by market analysis of the Baltic countries which is subsequent by PEST analysis. The following part is an analysis of competition followed by Porter. The next part analyzes company communication to customers and various exhibition related to this sector followed by SWOT analysis. As a final point there are proposals and recommendations for company CAIS Ltd. relating to entry into the Baltic markets.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37121
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
křepelka_2014_dp.pdf 1.573Mb PDF View/Open
křepelka_2014_vp.pdf 637.3Kb PDF View/Open
křepelka_2014_op.pdf 766.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account