Návrh zavedení databázového marketingu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh zavedení databázového marketingu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vorlová, Růžena
dc.contributor.author Šabacká, Bronislava
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:13Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:13Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30627
dc.description.abstract Cílem této práce je návrh databáze a webových stránek pro kosmetické studio XY. Důvodem je vylepšení marketingového informačního systému pro daný subjekt. Práce má dvě hlavní části- teoretickou a praktickou. Teoretická část se podrobněji zaměřuje na popis přímého marketingu, marketingového informačního systému, komunikace se zákazníky a jiných důležitých oblastí, které tvoří podklad pro praktickou část. Praktická část je poté rozdělena na tři části. V první se objevují obecné informace o zkoumaném kosmetickém studiu, také portfolio služeb, které nabízí a samozřejmě popis současného informačního systému. Druhá část analyzuje vnější i vnitřní prostředí firmy a to pomocí příslušných marketingových analýz, které poskytly důležité informace pro následnou SWOT analýzu marketingového informačního systému. Na základě zjištěných poznatků jsou vytvořeny efektivní návrhy pro databázi a následně i webové stránky. V případě zájmu může studio tyto návrhy ihned použít, jelikož budou zpracovány tak aby byly vhodné k okamžité realizaci. V závěru práce jsou doporučení jak postupovat v dalších letech.
dc.format 85 s. (16 886 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject databáze cs
dc.subject webové stránky cs
dc.subject MIS cs
dc.subject počítačový program cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject analýza vnitřního a vnějšího prostředí cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject database en
dc.subject website en
dc.subject MIS en
dc.subject computer programme en
dc.subject communication en
dc.subject marketing analysis of inner and outer environment en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Návrh zavedení databázového marketingu
dc.title.alternative Proposal for Database Marketing Implementation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to propose a database and website for a beauty salon XY. The purpose is to improve marketing information system of the subject. The work has 2 main parts theoretical one and practical one. The theoretical part focuses on a desciption of direct marketing, its information system, communication with customers and other important fields which create basis for the practical part. This practical part is divided into 3 parts. The first one describes general information about the beauty salon, portfolio of its services and a description of current information system. The second part analyzes inner and outer environment using the relevant analyses which have brought some important information for the following SWOT analysis of the marketing information system. On the basis of the findings, there are created some effective proposals for the database and for the website too. The salon can use the proposals immediately because they are processed for instant implementation. In the end, there are some suggestions how to advance during next few years.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37128
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
šabacká_2014_dp.pdf 2.079Mb PDF View/Open
šabacká_2014_vp.pdf 659.8Kb PDF View/Open
šabacká_2014_op.pdf 741.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account