Návrh marketingového plánu pro kosmetické studio Violet

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh marketingového plánu pro kosmetické studio Violet

Show simple item record

dc.contributor.advisor Solařová, Eva
dc.contributor.author Vaculíková, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:21Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:21Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30643
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce bude zpracovat marketingový plán pro kosmetické studio Violet, které nabízí svým zákazníkům širokou škálu služeb v oblasti péče o vzhled. Bakalářská práce je složena ze dvou hlavních částí. Teoretická část bude orientována na problematiku týkající se marketingu služeb, segmentace, ale především marketingového plánu včetně všech jeho částí, marketingového mixu a zvolených analýz. Praktická část bude uvedena představením firmy, na kterou navazuje zpracování analýz k získání potřebných informací za účelem zhodnocení současné situace firmy na trhu služeb. Na základě provedených analýz bude zpracován marketingový plán. V závěru této práce budou navržena doporučení, která povedou ke zlepšení marketingových aktivit ve firmě.
dc.format 87 s. (116 582 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject marketingový mix služeb cs
dc.subject segmentace cs
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject services marketing en
dc.subject marketing plan en
dc.subject services marketing mix en
dc.subject segmentation en
dc.subject competition analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Návrh marketingového plánu pro kosmetické studio Violet
dc.title.alternative The Proposal of the Marketing Plan for Beauty Salon Violet
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The main aim of this bachelor thesis will be to create a marketing plan for a beauty salon Violet, who offers a wide range of services in area of visage care to their customers. Bachelor thesis is composed from two main parts. The theoretical part will focus on problems concerning services marketing, segmentation, but especially on marketing plan including all its parts, marketing mix and chosen analyses. The practical part will begin with company introduction, which is followed by analyses for getting needed informations in order to assesment of company current situation on the services market. On the basis of analyses will be created a marketing plan. At the end of this thesis will be designed recommendations, which lead to improvement of marketing activities in the company.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37148
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
vaculíková_2014_dp.pdf 2.660Mb PDF View/Open
vaculíková_2014_vp.pdf 724.1Kb PDF View/Open
vaculíková_2014_op.pdf 640.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account