Posouzení finančního zdraví společnosti Rolnická, a.s. za účelem návrhu opatření ke zlepšení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Posouzení finančního zdraví společnosti Rolnická, a.s. za účelem návrhu opatření ke zlepšení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skovajsa, Adam
dc.contributor.author Frolka, Ladislav
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:22Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:22Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30649
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu Rolnické, a. s. Jejím konkrétním cílem je posouzení finančního zdraví společnosti v průběhu posledních tří let. V teoretické části jsou uvedeny veškeré informace o problematice finanční analýzy, které slouží jako podklad pro zpracování praktické části. V praktické části je společnost nejprve představena. Samotná finanční analýza vychází z účetních výkazů a výročních zpráv. Pro analýzu společnosti je použito základních postupů a výpočtů doplněných podrobnými komentáři, tabulkami a grafy. Na závěr je provedeno souhrnné hodnocení jednotlivých skupin ukazatelů a jsou navrženy možnosti řešení problémových oblastí.
dc.format 70 s. (73 733)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rozvaha cs
dc.subject cash-flow cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject obratovost cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject balance-sheet en
dc.subject cash-flow en
dc.subject income statement en
dc.subject liquidity en
dc.subject profitability en
dc.subject turnover en
dc.subject debt ratio en
dc.title Posouzení finančního zdraví společnosti Rolnická, a.s. za účelem návrhu opatření ke zlepšení
dc.title.alternative Assessment of Financial Health of Rolnická, a.s. for the Purpose of Suggestion for Improvement Measures
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brázdilová, Petra
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focussed on the financial analysis of the company Rolnická a.s, and the specific objective is to assess the financial health of this company during the last three years. In the theoretical part there is provided some basic information about the issues of financial analysis, which then serve as a basis for the preparaton and analysis in the following practical part. In this practical part the company itself is first introduced, and then the financial analysis is carried out based on the financial statements and annual reports of the company. For a successful analysis there were used some basic procedures and the calculations done were then supplemented with some detailed notes, tables, and graphs. In the conclusion there is an aggregate evaluation carried out of all the different groups of indicators, and then some possible solutions to the specific problem areas are then offered.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37155
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
frolka_2014_dp.pdf 2.256Mb PDF View/Open
frolka_2014_vp.pdf 683.0Kb PDF View/Open
frolka_2014_op.pdf 652.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account