Rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Bílé Karpaty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Bílé Karpaty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švardala, Libor
dc.contributor.author Čechová, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:23Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:23Z
dc.date.issued 2014-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30655
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje analýze rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Bílé Karpaty. Cílem je analyzovat současný stav mikroregionu Bílé Karpaty a na základě výsledků průzkumu navrhnout možná opatření ke zvýšení návštěvnosti v mikroregionu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se cestovního ruchu, mikroregionu, marketingového výzkumu a je zde také popsán SWOT analýza. Praktická část obsahuje charakteristiku mikroregionu Bílé Karpaty a jejích jednotlivých obcí. Dále je v ní rozebrán současný stav mikroregionu a provedena analýza průzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření. Následně je ze zjištěných informací vytvořena SWOT analýza mikroregionu. V závěrečné části je navrženo několik projektů, které by měly v budoucnu zvýšit návštěvnost mikroregionu.
dc.format 84 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject tourism en
dc.subject questionnaire en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject microregion en
dc.subject marketing research en
dc.title Rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Bílé Karpaty
dc.title.alternative Development of Tourism in Microregion Bílé Karpaty
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhánová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is devoted to the analysis of the development of the tourism in the microregion Bílé Karpaty. The aim of the thesis is to analyze the recent state of the microregion Bílé Karpaty. Consequently, the possible arrangements to increase the tourism range will be suggested with regards to the of the survey. The theoretical part consists of the concept related to tourism, microregion and marketing research. There may be also found the description of SWOT analysis. The practical part focuses on the charakteristics of the microregion Bílé Karpaty and its villages. It also describes the current state of the microregion. It is devoted to he analysis based on the questionnaire research. Consequently, the SWOT analysis is carried on. At the end of the thesis there are suggested several projects in order to increase the range of tourism in this microregion.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37170
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
čechová_2014_dp.pdf 1.716Mb PDF View/Open
čechová_2014_vp.pdf 590.8Kb PDF View/Open
čechová_2014_op.pdf 623.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account