Satori - Clothing Collection

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Satori - Clothing Collection

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štraneková, Mária
dc.contributor.author Kmetíková, Kamila
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:26Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:26Z
dc.date.issued 2013-10-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30667
dc.description.abstract Satori poznání. Slovo, které nese nejen název bakalářské práce, ale především nejlépe vystihuje zvolenou tématiku. Zabývám se problematikou zen-buddhismu v blízké návaz-nosti na současný streetwear. Koncept kolekce vychází z tradičních oděvů zenových mni-chů a samurajů. V této práci se budu odkazovat na značnou rozdílnost kultur. Teoretická část poskytuje náhled do historie a filozofie zen-buddhismu ve spojitosti se zá-kladní skladbou oděvů zenových mnichů a samurajů, ale i do streetwear a jeho postavením v současném světě. Praktická část je věnována konceptu kolekce Satori, která je následně zdokumentována v projektové části bakalářské práce.
dc.format 64. s. (66 665 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject filozofie zen-buddhismu cs
dc.subject mnišský oděv cs
dc.subject zbroj japonských válečníků cs
dc.subject enzo zen symbol cs
dc.subject streetwear cs
dc.subject philosophy of Zen-Buddhism en
dc.subject monk clothing en
dc.subject Japan-warrior armor en
dc.subject enzo Zen symbol en
dc.subject street wear en
dc.title Satori - Clothing Collection
dc.title.alternative Satori - Clothing Collection
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Titor, Ivan
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated Satori cognition. A word that not only bears the name of my bachelor's thesis but also fits best for entitling the chosen theme. In this paper I will be dealing with issues concern-ing Zen-Buddhism in relation to the contemporary street-wear fashion. The collection con-cept is based on traditional clothing of Zen-Buddhist monks and samurai warriors. Focus-ing on relations between the Zen-Buddhist clothing and the street-wear fashion, I will pro-vide the reader with my view of differences between the two cultures. The theoretical part offers a view of a history and philosophy of Zen-Buddhism in relation to fundamental structure of the clothes of Zen-Buddhist monks and Samurai warriors. Fur-ther, it also offers an insight into the street-wear fashion and its position in the modern world. The practical part is dedicated to the concept of the Satori collection, which is fur-ther documented in the project-oriented part of the bachelor's thesis.
dc.description.department Ateliér Design oděvu
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Design oděvu cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Fashion Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 37192
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
kmetíková_2013_dp.pdf 5.408Mb PDF View/Open
kmetíková_2013_op.doc 92Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account