Environmentálne aspekty a ich možnosti pragmatického využitia v oblasti fashion marketingu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Environmentálne aspekty a ich možnosti pragmatického využitia v oblasti fashion marketingu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Banyar, Milan
dc.contributor.author Nagyová, Erika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:28Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:28Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30671
dc.description.abstract Cieľom diplomovej práce je definovať úlohu environmentálnych aspektov v rámci fashion marketingu a následne sa odraziť od teoretických poznatkov, čerpať z nich v praktickej časti práce a ponúknuť konkrétne riešenia pre značku WeWood. Teoretická časť práce sa zameriava na obecnú chrakteristiku oblasti fashion marketingu, environmentálneho marketingu a ich špecifických prvkov. Praktická časť na ňu naväzuje podrobnou charakteristikou značky WeWood, zmapovaním súčasnej situácie na trhu, analýzou konkurenčných síl pomocou Porterovho modelu a tiež výskumom o vnímaní environmentálnych aspektov a ich väzieb so značkou WeWood. Posledná projektová časť obsahuje návrh projektu zohľadňujúci výsledky výskumu s návrhom riešení a propagačných prostriedkov, ktoré by mohli značke pomôcť posilňiť pozíciu na trhu.
dc.format 93
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fashion marketing cs
dc.subject environmentálny aspekt cs
dc.subject ekológia cs
dc.subject cieľová skupina cs
dc.subject WeWood cs
dc.subject drevené hodinky cs
dc.subject Porterov päťfaktorový model cs
dc.subject projekt cs
dc.subject fashion marketing en
dc.subject environmental aspects en
dc.subject ecology en
dc.subject target group en
dc.subject WeWood en
dc.subject wooden watch en
dc.subject Porter Five Factor Model en
dc.subject project en
dc.title Environmentálne aspekty a ich možnosti pragmatického využitia v oblasti fashion marketingu
dc.title.alternative Pragmatic Use of Environmental Aspects in the Field of Fashion Marketing
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Harantová, Lenka
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The aim of the Master's thesis is to define the role of environmental aspects in fashion marketing and use acquired theoretical knowledge in the practical part to offer solutions for the WeWood brand . The theoretical part focuses on general characteristics of fashion marketing area, environmental marketing and its specific features. The practical part provides a detailed characteristic of WeWood brand mapping the current market situation and competitive forces by using the Porter model, as well as it creates a research on the perception of environmental aspects and their links to WeWood . The last section consists of a project proposal taking into account results of the research, design solutions and ways of promotion that could help strengthen the brand 's market.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 37196
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
nagyová_2014_dp.pdf 2.071Mb PDF View/Open
nagyová_2014_vp.doc 155.5Kb Microsoft Word View/Open
nagyová_2014_op.doc 152Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account