Vyhodnocení aplikovatelnosti anglického business modelu pro podmínky českého trhu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vyhodnocení aplikovatelnosti anglického business modelu pro podmínky českého trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Newsome, Mike
dc.contributor.author Hlavatá, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:33Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:33Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30686
dc.description.abstract Tato diplomová práce zahrnuje hloubkové interní a externí analýzy nízkonákladového business modelu vybrané anglické autobusové společnosti - Megabus. Aby bylo možné adekvátně vyhodnotit možnosti aplikování tohoto anglického business modelu pro podmínky českého trhu, autorka v této práci zvolila srovnání obou trhů, tedy jak českého, tak anglického, skrze detailní PESTEL analýzu. Dále autorka vyhodnocovala aplikovatelnost na základě výzkumu zájmu potencionálních zákazníků z České republiky skrze online dotazníků a hloubkových interview. Výsledky této diplomové práce silně naznačují pozitivní ohlas na danou nízkonákladovou autobusovou společnost mezi potenciálními zákazníky všech úrovní příjmů v České republice. Zároveň výzkum potvrdil široký potenciál růstu tohoto odvětví v České republice. Celkově tato diplomová práce poskytla obohacující startovací bod pro autorčin vlastní business plán, který chce realizovat ve své zemi.
dc.format 158 s. (30 000 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Busines model cs
dc.subject nízkonákladový business model cs
dc.subject Business model Canvas cs
dc.subject PESTEL analýza cs
dc.subject mezinárodní marketing cs
dc.subject kulturní rozdíly cs
dc.subject chování zákazníků cs
dc.subject dotace z EU cs
dc.subject Business model en
dc.subject low-cost business model en
dc.subject Business model Canvas en
dc.subject PESTEL analysis en
dc.subject international marketing en
dc.subject cultural differences en
dc.subject customer behaviour en
dc.subject EU grants en
dc.title Vyhodnocení aplikovatelnosti anglického business modelu pro podmínky českého trhu
dc.title.alternative An Evaluation of Applicability of the UK Business Model to the Conditions of the Czech Market
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hardaker, Glenn
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This dissertation provides deep internal and external analysis of the low-cost business model of chosen company which operates in the UK, namely Megabus. To evaluate the feasibility of application of the UK Business model to the Czech Market, this study compares both markets also through appropriate PESTEL analysis of the business environment in the Czech Republic, as well as investigates potential interest of the Czech customer through questionnaire and in-depth interview survey. The results of this dissertation indicate significantly positive general view on given low-cost business model among potential Czech customers of all levels of income, as well as distinctive potential of growth in the Czech market. Overall, this dissertation provides beneficial starting point for author's own real business plan that author would like to realize in the Czech Republic.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 37218
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
hlavatá_2014_dp.pdf 5.734Mb PDF View/Open
hlavatá_2014_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
hlavatá_2014_op.pdf 72.87Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account