Analýza nákupního chování zákazníků slevových portálů ve věkové kategorii 18-29 let v ČR a SR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza nákupního chování zákazníků slevových portálů ve věkové kategorii 18-29 let v ČR a SR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurásek, Martin
dc.contributor.author Gíreth, Andrej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:40Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:40Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30699
dc.description.abstract Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu faktorov vplývajúcich na správanie sa zákazníkov zľavových portálov, vo vekovej kategórii 18-29 rokov, pochádzajúcich zo Slovenskej a Českej republiky. Prvá, teoretická časť bakalárskej práce, obsahuje teoretický základ pre oboznámenie čitateľa s faktami nevyhnutnými pre pochopenie systému fungovania zľavových portálov, internetového marketingu a správania spotrebiteľov. Druhá, praktická časť bakalárskej práce, obsahuje detaily výskumu, vypracovanú analýzu súčasného správania sa a preferencií cieľovej skupiny zákazníkov. V záverečnej časti je na základe zistených poznatkov navrhnutá optimalizácia marketingovej komunikácie zľavových portálov s ich návštevníkmi.
dc.format 74 s. (104 498)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zľavové portály cs
dc.subject internetový marketing cs
dc.subject model spotrebiteľského správania cs
dc.subject zľavy cs
dc.subject discount portals en
dc.subject internet marketing en
dc.subject consumer behaviour model en
dc.subject discounts en
dc.title Analýza nákupního chování zákazníků slevových portálů ve věkové kategorii 18-29 let v ČR a SR
dc.title.alternative Analysis of Customers' Behavior on Discount Shopping Portals in the Age Category of 18-29 in the Czech Republic and Slovakia
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Klímek, Petr
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on analysis of factors influencing behaviour of discount portal customers of age 18-29 years, coming from Slovak or Czech republic. The first, theoretical part of the bachelor thesis contains theoretical basis, necessary for the reader, to understand the ways in which discount portals, internet marketing and consumer behaviour work. Second, practical part of the bachelor thesis contains research details and analysis of current behaviour and preferences of the target group of customers. The final part contains the optimalisation of marketing communcation of discount portals with their visitors is proposed on the basis of determined informations.
dc.description.department Ústav statistiky a kvantitativních metod
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37247
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
gíreth_2014_dp.pdf 1.755Mb PDF View/Open
gíreth_2014_vp.doc 131Kb Microsoft Word View/Open
gíreth_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account