Formy soukromých detektivních činností

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Formy soukromých detektivních činností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čejka, Josef
dc.contributor.author Horáček, Matěj
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:41Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:41Z
dc.date.issued 2014-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30701
dc.description.abstract Cílem práce je seznámit čtenáře s prací vykonávanou soukromými detektivními službami. Zmiňuje se o historii detektivní činnosti, jejím průchodu napříč historií až po současnost. Dále popisuje některé důležité zásady výkonu detektivní činnosti a její základní zaměření, typy detektivů podle činnosti a místa působnosti. Jsou zde popsány formy soukromých detektivních činností, jejich realizace, co všechno obnáší a pravidla, kterými se musí řídit. Závěrem jsou v praktické části práce uvedeny informace získané při rozhovoru s představiteli detektivní agentury. Popisují detektivní činnost v praxi, její úskalí, pravidla a zásady. Pro ilustraci je zde popsáno několik situací, se kterými se v praxi detektiv může setkat.
dc.format 42 s. (7 283 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Soukromé detektivní služby cs
dc.subject detektiv cs
dc.subject dohled cs
dc.subject pátrání cs
dc.subject prověrka cs
dc.subject obhlídka cs
dc.subject soukromý sektor cs
dc.subject firemní sektor cs
dc.subject Private detective services en
dc.subject detective en
dc.subject surveillance en
dc.subject investigation en
dc.subject review en
dc.subject inspection en
dc.subject private sector en
dc.subject corporate sector en
dc.title Formy soukromých detektivních činností
dc.title.alternative Forms of Private Detective Work
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maláník, Zdeněk
dc.date.accepted 2014-06-19
dc.description.abstract-translated The goal is to introduce the reader with the work done by private detective services. It mentions about the history of detective work, its passage through history to the present. It also describes some important principles for the performance of detective work and its ba-sic orientation, types of detectives activity and place of application. There are described forms of private detective work, their realization, what is all about and the rules which must be followed. Finally, in the practical part contains information obtained from inter-views with representatives of the detective agency. They describe detective work in practi-ce, its problems, rules and policies. To illustrate, there are described a few situations which, in practice, the detective may encounter.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 37257
utb.result.grade Fx
dc.date.submitted 2014-06-10


Files in this item

Files Size Format View
horáček_2014_dp.pdf 1.955Mb PDF View/Open
horáček_2014_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
horáček_2014_op.doc 291Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account