Financování projektu Zeleň kolem Buchlovic z fondu Evropské unie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Financování projektu Zeleň kolem Buchlovic z fondu Evropské unie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svitáková, Bohumila
dc.contributor.author Taláková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:42Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:42Z
dc.date.issued 2014-06-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30704
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zpracovat žádost o dotaci z fondu Evropské unie na výsadbu zeleně v obci Buchlovice. V případě schválení dotace budou finanční prostředky použity na výsadbu biocentra, které sníží míru větrné a vodní koroze a vytvoří podmínky pro expanzi potlačených domácích rostlinných a živočišných druhů. V teoretické části jsou definovány pojmy z oblasti územní samosprávy, rozpočtů obcí a možnosti financování ochrany přírody a krajiny. Praktická část analyzuje hospodaření obce. Následuje zpracování žádosti o dotaci.
dc.format 88 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza hospodaření cs
dc.subject rozpočet obce cs
dc.subject financování cs
dc.subject regionální operační program cs
dc.subject dotace cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject analysis of economy en
dc.subject municipal budget en
dc.subject funding en
dc.subject regional operational program en
dc.subject grant en
dc.subject the European Union en
dc.title Financování projektu Zeleň kolem Buchlovic z fondu Evropské unie
dc.title.alternative Financing of the Project Green around Buchlovice from Fund of the European Union
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pastuszková, Eliška
dc.date.accepted 2014-09-16
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to develop an application for a grant from the European Union, planting of greenery in the village Buchlovice. If approved, the grant funds will be used for planting bio-centers, which will reduce the level of wind and water corrosion and create conditions for the expansion of the repressed domestic plant and animal species. The theo-retical part defines the concepts of local government, municipal budgets and funding op-portunities for nature and landscape protection. The practical section analyzes the village budget. Then follows processing of grant applications.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 37267
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-08-12


Files in this item

Files Size Format View
taláková_2014_dp.pdf 6.264Mb PDF View/Open
taláková_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
taláková_2014_op.doc 130Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account