Studium biodegradace polymerních materiálů s využitím kombinace konvenčních a molekulárně biologických metod

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium biodegradace polymerních materiálů s využitím kombinace konvenčních a molekulárně biologických metod

Show full item record

No preview available
Title: Studium biodegradace polymerních materiálů s využitím kombinace konvenčních a molekulárně biologických metod
Author: Husárová, Lucie
URI: http://hdl.handle.net/10563/30705
Date: 2009-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 93
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Cílem disertační práce bylo studium vybraných polymerních materiálů z pohledu jejich schopnosti podléhat biodegradaci. Biodegradace byly studovány metodami založenými na materiálové charakterizaci polymerů, produkci plynů během procesu biodegradace a byly zkoumány možnosti použití molekulárně biologických metod. Sledován byl rozsah biodegradability připravených vzorků polyethylenů s různými prooxidanty, které byly podrobeny abiotické oxidaci. Biodegradace byly uskutečňovány v prostředí půdy a kompostu. Podrobnější výzkum byl věnován zavedení vybraných molekulárně biologických metod v laboratoři fakulty, zvláště technice gelové elektroforéze v teplotním gradientu (TGGE). S touto separační technikou byly optimalizovány související postupy jako izolace nukleových kyselin, polymerázová řetězová reakce (PCR), vyhodnocování TGGE gelů, klonování a sekvenování. Sledována byla také biodegradace polyvinylalkoholu (PVA) za denitrifikačních podmínek v prostředí aktivovaného kalu. Rovněž byla zkoumána dynamika a složení mikrobiálního společenstva účastnícího se biodegradace kyseliny polymléčné (PLA) v závislosti na její formě a distribuci molekulových hmotností. Výzkumy byly prováděny jak v prostředí půdy, tak kompostu. V uvedených experimentech byly aplikovány zvolené molekulárně biologické metody, abychom identifikovali mikroorganismy zodpovědné za rozklad polymeru.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
husárová_2009_dp.pdf 32.05Mb PDF View/Open
husárová_2009_vp.pdf 383.6Kb PDF View/Open
husárová_2009_op.zip 750.5Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account