Příprava bioproduktů z odpadů potravinářského a koželužského průmyslu, zaměřená na výrobu ekologických paliv

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava bioproduktů z odpadů potravinářského a koželužského průmyslu, zaměřená na výrobu ekologických paliv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Šánek, Lubomír
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:43Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:43Z
dc.date.issued 2009-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30707
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá přípravou bioproduktů z odpadů potravinářského a koželužského průmyslu se zaměřením na výrobu ekologických paliv. Současný trend využití bionafty jako motorového obnovitelného paliva má stále stoupající tendenci. Z těchto důvodů je dnes v popředí zájmu nalezení ekologické a ekonomicky proveditelné technologie výroby bionafty nejen z tradičních rostlinných olejů, ale také z jiných surovin, jako jsou např. odpadní koželužské tuky. Odpadní koželužské tuky však nelze přímo zpracovat běžnou technologií výroby bionafty, neboť obsahují vysoký podíl volných mastných kyselin a také netukových složek. Klíčovým řešením je předúprava vstupní suroviny. Inovativní cestou je rafinační tavení s následnou kapalinovou extrakcí čistým metanolem nebo s přídavkem ekvimolárního množství alkálie. Hlavní cíle práce spočívají v optimalizaci procesu předúpravy vstupní suroviny pro výrobu bionafty s následnou optimalizací složení vstupní reakční směsi a reakčních podmínek výroby bionafty z odpadních koželužských tuků. Prioritní pozornost je pak věnována tetramethylammonium hydroxidu, který se používá jako alkalické činidlo esterifikace volných mastných kyselin a současně jako katalyzátor transesterifikace, což činí tento způsob výroby bionafty z odpadních koželužských surovin ekonomicky zajímavým.
dc.format 122 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bionafta cs
dc.subject koželužské tuky cs
dc.subject předúprava cs
dc.subject tetramethylammonium hydroxid cs
dc.subject Biodiesel en
dc.subject tannery fats en
dc.subject pre-treatment en
dc.subject tetramethylammonium hydroxide en
dc.title Příprava bioproduktů z odpadů potravinářského a koželužského průmyslu, zaměřená na výrobu ekologických paliv
dc.title.alternative Praparation of bioproducts from wastes of food and tanning industries focused on the production of ecological fuels
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2014-06-26
dc.description.abstract-translated The doctoral thesis deals with the preparation of organic products from wastes generated by the food processing and tanning industries, with special focus on the preparation of ecological fuels. There is a growing tendency worldwide to use biodiesel as an alternative renewable fuel for diesel engines. For this reason, great efforts has been put into research in environmentally friendly and economically viable way of biodiesel production not only from conventional feedstock (vegetable oils), but also from alternative feedstock such as tannery waste fats. However, tannery waste fat cannot be processed directly by conventional technologies since it contains high proportion of free fatty acids and non-fat components. The key solution is the pre-treatment of the input feedstock. The innovative way is the refining melting with subsequent liquid extraction with methanol or with addition of equimolar amount of alkali. The main objectives of the work are optimization of the pre-treatment process of feedstock for biodiesel production with the subsequent optimization of the reaction mixture compositions and reaction conditions in biodiesel production from tannery waste fats. Priority attention is paid to tetramethylammonium hydroxide that is used as an alkali in esterification of free fatty acids and simultaneously as a transesterification catalyst, which makes biodiesel production from tannery waste feedstock economically interesting.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Materials Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 37271
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
šánek_2009_dp.pdf 3.068Mb PDF View/Open
šánek_2009_vp.pdf 441.1Kb PDF View/Open
šánek_2009_op.zip 209.3Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account