Príprava magnetických plnív s vlastnosťami na mieru pre polymérne kompozity a suspenzie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Príprava magnetických plnív s vlastnosťami na mieru pre polymérne kompozity a suspenzie

Show full item record

No preview available
Title: Príprava magnetických plnív s vlastnosťami na mieru pre polymérne kompozity a suspenzie
Author: Kožáková, Zuzana
URI: http://hdl.handle.net/10563/30708
Date: 2009-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 130
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Prezentovaná dizertačná práca je predložená vo forme komentovaného tematicky aranžovaného súboru piatich pôvodných článkov so sprievodným textom. Metódy syntézy magnetických nanočastíc, ich základné rysy a vlastnosti s dôrazom na potencionálne aplikácie sú zhrnuté do obecného prehľadu, ktorý taktiež zahrňuje súčasné aplikačné trendy v mnohých odvetviach. Bola vyvinutá originálna metóda na prípravu magnetických častíc oxidov železa pomocou mikrovlnne-asistovanej solvotermálnej techniky. Bol taktiež objasnený mechanizmus vzniku častíc pomocou tejto metódy. Na základe tohto mechanizmu bol navrhnutý spôsob ovplyvňovania vlastností častíc pomocou precízneho riadenia parametrov syntézy. Magnetické častice tvorené magnetitom/maghemitom boli pripravené v priebehu 30 minút, zatiaľ čo konvenčné solvotermálne techniky trvajú 12-24 hodín. Veľkosť častíc (20-120 nm), ich tvar a organizácia (monokryštalické polyhedrálne častice, polykryštalické guľovité zhluky) a prítomnosť kryštalických nečistôt (hematit, goethit a ďalšie) boli riadené nastavením parametrov syntézy. Kryštalická štruktúra častíc bola určená pomocou röntgenovej difrakcie, morfológia a distribúcia veľkosti častíc boli sledované pomocou skenovacej a transmisnej elektrónovej mikroskopie. Magnetické vlastnosti boli študované pomocou vibračnej magnetometrie a frekvenčne závislého meranie komplexnej magnetickej permeability. Je dobre známe, že u materiálov v nano a mezoškále je príspevok povrchových atómov k magnetickej anizotropii značný, a teda magnetické chovanie týchto materiálov je silne závislé na veľkosti častíc. Z tohto dôvodu bola diskutovaná i korelácia medzi parametrami syntézy, štruktúrou a morfológiou častíc a ich magnetickými vlastnosťami. Za účelom získať magnetické častice podlhovastého tvaru, ktoré sú veľmi vhodné napríklad pre použitie v magnetoreologických suspenziách, bola navrhnutá metóda, ktorá využíva tepelný rozklad málo stabilných prekurzorov pri zvýšenej teplote. Jedná sa o proces, ktorý pozostáva z dvoch krokov: prvý krok zahrňuje solvotermálnu syntézu prekurzoru podlhovastého tvaru, ktorý je v druhom kroku rozložený na častice oxidov železa, ktoré si ponechávajú tvar prekurzoru. Oba kroky zahrňujú mikrovlnný ohrev miesto bežného zahrievania a teda je tento proces rýchly a vysoko efektívny. Efektivita pripravených nanočasticových systémov bola preukázaná magnetoreologickými experimentmi ako aj in vitro kalorimetriou pre perspektívne aplikácie v hypertermii.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
kožáková_2009_dp.pdf 4.006Mb PDF View/Open
kožáková_2009_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
kožáková_2009_op.zip 85.67Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account