Návrh uplatnění metody vizualizace při výrobě vybraného výrobku ve firmě Slovácké strojírny, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh uplatnění metody vizualizace při výrobě vybraného výrobku ve firmě Slovácké strojírny, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita
dc.contributor.author Divoká, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:44Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:44Z
dc.date.issued 2014-06-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30710
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je analýza možností a návrh uplatnění metody vizualizace ve firmě Slovácké strojírny, a.s. Uherský Brod s využitím procesní analýzy dílců. Na základě této analýzy jsou navržena zlepšení současného stavu se záměrem minimalizovat dobu čekání dílců před jednotlivými operacemi a zamezit plýtvání v podobě nadbytečné práce, zbytečného pohybu a nevyužitých schopností pracovníků se zaměřením na vizualizaci. Teoretická část se zabývá výrobním procesem, kde jsou řešeny mimo jiné jednotlivé uspořádání pracovišť a výroby. Dále jsou v teoretické části rozebrány studie práce, základní metody zpracování materiálu, vizualizace a ergonomie. Obsahem praktické části je zakreslení toku jednotlivých dílců a vyhotovení procesní analýzy ukazující nejen vzdálenosti mezi jednotlivými pracovišti, skrze které dílce prochází, ale také doby čekání a čas přidávající a čas nepřidávající hodnotu výrobku. Na základě této analýzy jsou vybrána pracoviště k podrobnějšímu rozboru, kde je věnována pozornost vizualizaci. V neposlední řadě praktická část obsahuje návrhy na řešení nedostatků zjištěných ve výrobě v průběhu analýzy materiálového toku dílců vybraného výrobku, a to přímočarého hydromotoru.
dc.format 109 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza cs
dc.subject ergonomie cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject layout cs
dc.subject dílec cs
dc.subject analysis en
dc.subject ergonomics en
dc.subject visualization en
dc.subject layout en
dc.subject component en
dc.title Návrh uplatnění metody vizualizace při výrobě vybraného výrobku ve firmě Slovácké strojírny, a.s.
dc.title.alternative The proposal of application of visualization method while producing the selected product in Slovácké strojírny, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bobák, Roman
dc.date.accepted 2014-09-16
dc.description.abstract-translated The subject of this diploma thesis is to analyze the possibilities of visualization methods and a proposal of application of these methods in Slovácké strojírny, a.s. Uherský Brod while using a process analysis of components. Based on the analysis there are suggested improvements of the current situation with intention to minimize the waiting time of com-ponents prior to individual work operations and to avoid waste in the form of extra work, unnecessary movement and unused skills of the workers with focus on visualization. The theoretical part deals with production process and material flow, where individual or-ganization of workplace and production is solved. Work studies are analyzed together with basic methods of material processing, visualization and ergonomics. The subject of the practical part is to draw the material flow of particular components and to elaborate a process analysis. The process analysis shows not only the distance among individual workplaces through which components proceed, but also waiting time and time, when a value is and is not added. By the help of the process analysis, workplaces for closer examination are picked out with attention to visualization. Last but not least, the practical part contains suggestions how to deal with weaknesses identified during the analysis of material flow of the chosen product, and that is linear hydraulic motor.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 37274
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-08-04


Files in this item

Files Size Format View
divoká_2014_dp.pdf 4.638Mb PDF View/Open
divoká_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
divoká_2014_op.doc 84.35Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account