Možnosti snížení energetické náročnosti města Bytča

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti snížení energetické náročnosti města Bytča

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednář, Pavel
dc.contributor.author Sekerášová, Denisa
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:44Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:44Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30711
dc.description.abstract Pre svoju diplomovú prácu som si vybrala tému Možnosti zníženia energetickej náročnosti mesta Bytča. Práca je rozdelená do dvoch častí, a to na teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa venuje základným pojmom, ktoré súvisia so spracovaním a zhodnocovaním biologicky rozložitelnýh odpadov, Európskou úniou, legislatívou a strategickými dokumentami, ktoré riešia problematiku odpadového hospodárstva Európskej únie a Slovenskej republiky. Analytická časť hodnotí nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v meste Bytča a následne predkladá návrhy na zlepšenie infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste. Na základe analytickej časti je vypracovaná návrhová časť, kde je uvedené doporučenie, akým by sa malo mesto Bytča v oblasti odpadového hospodárstva uberať. Nakoniec je navrhnutý projekt na vybudovanie Kompostárne bioodpadov Bytča.
dc.format 100 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Európska únia cs
dc.subject odpadové hospodárstvo cs
dc.subject biologicky rozložiteľné odpady cs
dc.subject BRO cs
dc.subject biologicky rozložiteľné komunálne odpady cs
dc.subject kompostovanie cs
dc.subject European union en
dc.subject waste management en
dc.subject biodegradable waste en
dc.subject biodegradable municipal waste en
dc.subject composting en
dc.title Možnosti snížení energetické náročnosti města Bytča
dc.title.alternative Possibility of Reducing the Energy Intensity of the City Bytča
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Danko, Lukáš
dc.date.accepted 2014-09-17
dc.description.abstract-translated For my thesis I have choosen topic Possibility of Reducing the Energy Intensity of the City Bytča. The work is divided into two parts, on the theoretical and the practical. The theoretical is devoted to several basic concepts of the processing and biologically degradable wastes recovery, related with European union, legislation and strategic documents which are foccus on the issue of waste management in European Union and Slovakia. The analytical part focuses on improving waste management infrastructure in Bytča andand proposes a method of increasing the total share of recovery of biodegradable municipal waste (BMW). On the basis of the analytical part, there is created a proposal part, where are introduced recommendation according to which should the Bytča go ahead in in waste management. In the end is processed a project of Composting of biodegradable waste.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 37280
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-08-25


Files in this item

Files Size Format View
sekerášová_2014_dp.pdf 18.53Mb PDF View/Open
sekerášová_2014_vp.doc 131.5Kb Microsoft Word View/Open
sekerášová_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account