Analýza hospodaření Hasičského záchranného sboru Územního odboru Přerov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza hospodaření Hasičského záchranného sboru Územního odboru Přerov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polách, Jiří
dc.contributor.author Buzinisová, Renáta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:45Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:45Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30714
dc.description.abstract Bakalářská práce "Analýza hospodaření Hasičského záchranného sboru Územního odboru Přerov" je zaměřena na analýzu hospodaření Územního odboru Přerov v letech 2010-2012. Teoretická část popisuje majetek státu, vymezení, nakládání a hospodaření s ním. Charakterizuje Hasičský záchranný sbor České republiky jeho činnost a organizační strukturu. V praktické části je představen Územní odbor Přerov, provedena horizontální analýza účetních výkazů mezi roky 2010, 2011, 2012. Praktickou část uzavírá finanční analýza vybraných ukazatelů.
dc.format 65 s. (13 544 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hasičský záchranný sbor cs
dc.subject majetek státu cs
dc.subject organizační složka státu cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject Územní odbor Přerov cs
dc.subject Fire Brigade en
dc.subject State Property en
dc.subject Guvernment Department en
dc.subject Territorial Department Přerov en
dc.subject Financial Analysis en
dc.title Analýza hospodaření Hasičského záchranného sboru Územního odboru Přerov
dc.title.alternative Analysis of Management Fire Rescue Territorial Department Přerov
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Markéta
dc.date.accepted 2014-09-17
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "Analysis of the management of the Fire and Rescue Service of the De-partment of Land Use Přerov" is focused on the analysis of the management of the Territo-rial Department Přerov in 2010-2012. The theoretical part describes the property of the state, defining, handling and management of it. Charak-terizuje Fire Rescue Service of the Czech Republic, its activities and organizational structure. In the practical part, the territo-rial departments Přerov, a horizontal analysis of financial statements between the years 2010, 2011, 2012. Practical part concludes the financial analysis of selected indicators you.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37287
utb.result.grade Fx
dc.date.submitted 2014-08-25


Files in this item

Files Size Format View
buzinisová_2014_dp.pdf 2.118Mb PDF View/Open
buzinisová_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
buzinisová_2014_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account