Projekt zavedení výrobku Fiat S-KiN ve společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zavedení výrobku Fiat S-KiN ve společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita
dc.contributor.author Složil, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:46Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:46Z
dc.date.issued 2014-06-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30717
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na projekt zavedení výrobku Fiat S-KiN do výroby ve spo-lečnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Práce je rozčleněna do dvou částí, přičemž v části teoretické jsou uvedeny poznatky z oblastí štíhlé výroby a řízení projektů, doplněny o popis metod průmyslového inženýrství, zabývající se touto tématikou. Druhá část práce je částí praktickou, která se nejprve zaměřu-je na představení samotného projektu a dále projekt analyzuje s cílem tvorby layoutu, no-rem spotřeby času, rozbalancováním pracoviště, materiálových toků a návrhem údržby strojních zařízení. Výsledkem práce je tedy projekt tvorby pracoviště pro nový výrobek Fiat S-KiN.
dc.format 138 s. (141 319 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject projekt cs
dc.subject štíhlý výroba cs
dc.subject layout cs
dc.subject norma spotřeby času cs
dc.subject materiálový tok cs
dc.subject project en
dc.subject lean manufacturing en
dc.subject layout en
dc.subject time consumption standard en
dc.subject material flow en
dc.title Projekt zavedení výrobku Fiat S-KiN ve společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
dc.title.alternative Project of Implementation of the Product Fiat S-KiN in the Company Continental Automotive Czech Republic Ltd
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kretek, Ivo
dc.date.accepted 2014-09-16
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the project of implementation of the product Fiat S-KiN into the production of the company Continental Automotive Czech Republic Ltd. The thesis is divided into two parts, in the theoretical part are explained theoretical terms of lean manufacturing and project management, supplemented by a description of industrial engineering methods dealing with this issue. The second part, practical, is initially focused on the introduction of the project and further analyzes the project with the aim of creating production layout, time consumption standards, balance in the workplace, material flows and machinery maintenance design. The result of this thesis therefore is the project of the workplace for the new product Fiat S-KiN.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 37290
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-08-12


Files in this item

Files Size Format View
složil_2014_dp.pdf 6.582Mb PDF View/Open
složil_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
složil_2014_op.pdf 86.00Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account