Návrh kalkulace cen vybraných výrobků společnosti KOVONAX s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh kalkulace cen vybraných výrobků společnosti KOVONAX s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Heczková, Eva
dc.contributor.author Jakubcová, Ivana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:46Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:46Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30719
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem kalkulace cen pro společnost KOVONAX spol. s r. o. Je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část nejprve charakterizuje náklady a jejich členění. Dále se zabývá kalkulacemi, a to především vymezením základních pojmů, kalkulačním systémem a metodami kalkulace. Teoretická část je podkladem pro část praktickou, která nejprve představuje společnost KOVONAX spol. s r. o., jak historii, tak současnost. Dále jsou zde uvedeny analýzy současného stavu nákladů a analýzy současného kalkulačního systému této společnosti. Tyto analýzy jsou prováděny na třech vybraných výrobcích, které společnost vyrábí. Za nejdůležitější část této práce je považován návrh kalkulace cen těchto vybraných výrobků a doporučení, jak lépe kalkulovat ceny nových výrobků.
dc.format 72 s. (77 006 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Náklady cs
dc.subject kalkulace cen výrobků cs
dc.subject kalkulační systém cs
dc.subject analýza kalkulačního systému cs
dc.subject metody kalkulace cs
dc.subject Costs en
dc.subject calculation of product prices en
dc.subject costing system en
dc.subject analysis of the calculation system en
dc.subject methods of calculation en
dc.title Návrh kalkulace cen vybraných výrobků společnosti KOVONAX s.r.o.
dc.title.alternative Price Calculation Proposal for KOVONAX s.r.o.'s Selected Products
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhánová, Jana
dc.date.accepted 2014-09-08
dc.description.abstract-translated This thesis deals with a price calculation proposal for the company KOVONAX spol. s r. o. It is divided into two parts, the first is theoretical, the second is practical. The theoretical part at first deals with the costs and their division and then with the calculations, primarily the definition of basic concepts, the calculation system and methods of calculation. The theoretical part is a base for the practical part which firstly introduces the company KOVONAX spol. s r. o. from the historical point of view as well as the present. Furthermore there are some analyses included, containing all the costs and present costing system of the company. These analyses are carried on three selected products that are produced by the company. The most important part of this thesis in the price calculation draft of these selected products with the recommendation on how to improve the price calculation for new products.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37292
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-08-22


Files in this item

Files Size Format View
jakubcová_2014_dp.pdf 1.872Mb PDF View/Open
jakubcová_2014_vp.pdf 646.5Kb PDF View/Open
jakubcová_2014_op.pdf 646.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account