Analýza hospodaření obce Hošťálková v letech 2011-2013

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza hospodaření obce Hošťálková v letech 2011-2013

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plevová, Jana
dc.contributor.author Palová, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:47Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:47Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30720
dc.description.abstract Bakalářská práce se bude zabývat posouzením ekonomiky obce Hošťálkové v letech 2011-2013. Její hospodaření bude hodnoceno formou finanční analýzy. Tato práce se bude skládat ze dvou částí. První teoretická část vysvětluje pojmy jako je veřejná správa, rozpočet obce, příjmy a výdaje obce, finanční analýza a její metody. Druhá praktická část bude charakterizovat obec Hošťálkovou, její popis, historii, demografickou stránku a kulturu. Dále bude zpracována finanční analýza. Na základě této analýzy se zhodnotí hospodaření obce dle daných výsledků. Závěr práce bude tvořen návrhy a opatřeními pro budoucí finanční situaci obce a její vývoj.
dc.format 66 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject samospráva cs
dc.subject obec cs
dc.subject rozpočet obce cs
dc.subject příjmy a výdaje obce cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject Public administration en
dc.subject self-government en
dc.subject municipality en
dc.subject municipal budget en
dc.subject revenues and expenditures of the municipality en
dc.subject financial analysis en
dc.title Analýza hospodaření obce Hošťálková v letech 2011-2013
dc.title.alternative Analysis of the Economic Situation of the Town of Hošťálková in Years 2011-201
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2014-09-08
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on assessment of the economy of the village Hošťálková in 2011-2013. Its management is evaluated through financial analysis. This work consists of two parts. The first theoretical part explaints concepts such as public administration, municipal budget, revenues and expenditures of the municipality, financial analysis and its methods. The second practical part characterizes the community Hošťálková, its description, history, culture and the demographic page. The next is prepared the financial analysis. On the basis of this analysis to assess the management of the municipality according to the given results. The conclusion is made up of proposals and measures for the future financial situation of the municipality and its development.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37294
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-08-22


Files in this item

Files Size Format View
palová_2014_dp.pdf 1.477Mb PDF View/Open
palová_2014_vp.pdf 566.4Kb PDF View/Open
palová_2014_op.pdf 701.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account