Marketingový mix PROFIRE s.r.o. pro službu požární ochrana

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingový mix PROFIRE s.r.o. pro službu požární ochrana

Show simple item record

dc.contributor.advisor Světlíková, Irena
dc.contributor.author Káčerková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:47Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:47Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30723
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce bude analýza současného marketingového mixu služby požární ochrana ve firmě PROFIRE s. r. o. Bakalářská práce se bude skládat ze dvou částí. V první, teoretické, části bude vysvětlena podstata služeb z marketingového hlediska a budou zde popsány jednotlivé prvky marketingového mixu služeb. Ve druhé, praktické, části bude charakterizována organizace a její historie. Pomocí dílčích informací bude zpracována SWOT analýza a analýza současného marketingového mixu pro službu požární ochrana. V bakalářské práci budou také uvedeny návrhy a doporučení na zdokonalení stávajícího marketingového mixu této služby.
dc.format 67 s. (90 316 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingový mix cs
dc.subject služba cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject požární ochrana cs
dc.subject PROFIRE s. r. o cs
dc.subject Marketing mix en
dc.subject service en
dc.subject communication en
dc.subject fire protection en
dc.subject PROFIRE s. r. o en
dc.title Marketingový mix PROFIRE s.r.o. pro službu požární ochrana
dc.title.alternative The Marketing Mix of PROFIRE s.r.o. for Fire Protection Service
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hanáková, Petra
dc.date.accepted 2014-09-09
dc.description.abstract-translated The object of this bachelor thesis will be analysis of actual marketing mix for fire protection service in company PROFIRE s. r. o. Bachelor thesis will be composed from two parts. In first, theoretical, part will be explained principle of services from marketing point of view and there will be described individual elements of services marketing mix. In second, practical, part will be the company and its history characterized. Using sectional informations will be created SWOT analysis and analysis of actual marketing mix for fire protection service. In bachelor thesis will be stated proposals and recommendations on improvement current marketing mix of this service.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37299
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-08-22


Files in this item

Files Size Format View
káčerková_2014_dp.pdf 3.186Mb PDF View/Open
káčerková_2014_vp.pdf 637.4Kb PDF View/Open
káčerková_2014_op.pdf 685.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account