Návrh komunikačního plánu pro firmu Fitness pro radost

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh komunikačního plánu pro firmu Fitness pro radost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Homola, Pavel
dc.contributor.author Plánková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:48Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:48Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30725
dc.description.abstract Obsahem bakalářské práce je návrh komunikačního plánu pro masážní studio firmy Fitness pro radost. Práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a analytickou. Úvodem práce jsou teoretické informace týkající se především marketingové komunikace a komunikačního mixu, které korespondují s částí analytickou. Analytická část se zabývá danou firmou a poskytovanými službami, na které budou navazovat vhodně provedené analýzy a zjištění stávající komunikační aktivity. Dalším důležitým krokem je provedení a vyhodnocení průzkumu mezi zákazníky metodou dotazníkového šetření. Podstatou této práce je návrh vlastního komunikačního plánu, definování konkrétních cílů, cílových skupin, výběr vhodných komunikačních nástrojů a poté zpracování podrobného harmonogramu jednotlivých komunikačních aktivit včetně měření efektivnosti těchto aktivit a rozpočtu na jeden rok. V závěru práce je komunikační plán zhodnocen.
dc.format 87 s. (137 838 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject komunikační plán cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject communication mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject questionnaire survey en
dc.subject communication plan en
dc.subject target group en
dc.title Návrh komunikačního plánu pro firmu Fitness pro radost
dc.title.alternative The Proposal of the Communication Plan for the Company Fitness pro Radost
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vorlová, Růžena
dc.date.accepted 2014-09-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is the proposal of the communication plan for "Fitness pro radost" massage salon. This work is divided into two parts, theoretic and the analytic one. The theoretical part is at the beginning and is related especially to marketing communications and communication mix. This part correspond with the analytic part which deals with a particular company and with the services they offer. Analysis and determination of communication activity follows. Next there is a questionnaire survey amongst customers and its evaluation. The goal of this work is a communication plan draft, defining particular aims and target groups, suitable communication instrument selection and processing of a detailed schedule of various communication activities, including measurement of effectiveness of these activities and one year budget. Communicational plan is evaluated at the end of this work.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37301
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-08-22


Files in this item

Files Size Format View
plánková_2014_dp.pdf 3.255Mb PDF View/Open
plánková_2014_vp.pdf 710.8Kb PDF View/Open
plánková_2014_op.pdf 478.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account