Marketingový plán rekreačně vzdělávacího zařízení Sluneční hole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingový plán rekreačně vzdělávacího zařízení Sluneční hole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Talášek, Vojtěch
dc.contributor.author Semelová, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:49Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:49Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30726
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je sestavit marketingový plán pro rekreačně vzdělávací zařízení Sluneční hole. Tento plán by měl být nedílnou součástí každé společnosti. V teoretické části se nachází poznatky, které se týkají marketingového plánování, situačních analýz a marketingového mixu. Další součástí mé práce je praktická část, ve které je zpracována charakteristika rekreačního zařízení, situační analýzy a vyhotovený marketingový plán pro budoucí podnikání.
dc.format 60 s. (64 859 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject analýza mikroprostředí cs
dc.subject analýza marktoprostředí cs
dc.subject Porterův model cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject marketing plan en
dc.subject marketing mix en
dc.subject Porter´s five forces analysis en
dc.subject marketing strategy en
dc.title Marketingový plán rekreačně vzdělávacího zařízení Sluneční hole
dc.title.alternative Marketing Plan of Recreational and Educational Institution Sluneční hole
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2014-09-10
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor work is to set a marketing plan for recreational and educational facility Solar hole. This plan should be an integral part of every society. The theoretical part is the knowledge that relate to marketing planning, situation analysis and marketing mix. Another part of my job is the practical part, where is proceed a characteristics of recreational facility, situational analysis and executed marketing plan for future business.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37302
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-08-22


Files in this item

Files Size Format View
semelová_2014_dp.pdf 1.166Mb PDF View/Open
semelová_2014_vp.pdf 676.6Kb PDF View/Open
semelová_2014_op.pdf 694.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account