Hodnocení finančního zdraví společnosti XY v letech 2009 - 2012

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení finančního zdraví společnosti XY v letech 2009 - 2012

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stratil, Jiří
dc.contributor.author Horák, Lubor
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:52Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:52Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30728
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví společnosti XY. Hlavním cílem práce je provedení finanční analýzy společnosti v letech 2009 - 2012 a navržení opatření vedoucí ke zlepšení situace do budoucna na základě výsledků této analýzy. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů a metod finanční analýzy. V praktické části je obsažena samotná finanční analýza společnosti, popis získaných výsledků, srovnání společnosti s odvětvím a návrh na opatření, která by mohla do budoucna vést ke zlepšení ekonomické situace společnosti.
dc.format 67 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční zdraví podniku cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject horizontální a vertikální ukazatele cs
dc.subject Financial health of company en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject financial analysis en
dc.subject horizontal and vertical indicators en
dc.title Hodnocení finančního zdraví společnosti XY v letech 2009 - 2012
dc.title.alternative Evaluation of the Financial Health of Company XY in the Years 2009 - 2012
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vránová, Šárka
dc.date.accepted 2014-09-08
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial health of company XY. The main aim of this thesis is to perform financial analysis of the company in the years 2009 - 2012 and to suggest measures leading to improvement of future conditions based on results of this analysis. This thesis is divided into two parts. The theoretical part contains explanation of basic terms and methods of financial analysis. The practical part contains the financial analysis of the company, description of the results, benchmarking within the industry and suggestion of measures, which can lead to improve future economical condition of the company.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37304
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-08-22


Files in this item

Files Size Format View
horák_2014_dp.pdf 924.1Kb PDF View/Open
horák_2014_vp.pdf 520.6Kb PDF View/Open
horák_2014_op.pdf 776.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account