Analýza hypotečních úvěrů vybraných komerčních bank

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza hypotečních úvěrů vybraných komerčních bank

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smilková, Miriam
dc.contributor.author Sívková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:53Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:53Z
dc.date.issued 2014-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30735
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analyzovat nabídku hypotečních úvěrů ve vybraných bankách České republiky. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí - teoretické a praktické. V teoretické části práce je stručně popsána bankovní soustava České republiky včetně historického vývoje bankovnictví. Dále práce popisuje hypoteční úvěry obecně, charakteristiku a základní informace spojené s vyřízením hypotečního úvěru. Teoretická část je zakončena informacemi o hypotečních zástavních listech. V praktické části práce jsou popsány jednotlivé hypoteční produkty vybraných bankovních institucí. Na modelových příkladech je porovnána nabídka 3 hypotečních bank na konkrétních žádostech fiktivních domácností o hypoteční úvěr.
dc.format 101
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject banka cs
dc.subject hypoteční úvěr cs
dc.subject registry cs
dc.subject financování bydlení cs
dc.subject doba splatnosti cs
dc.subject úroková sazba cs
dc.subject zástava nemovitosti cs
dc.subject bank en
dc.subject mortgage loan en
dc.subject registries en
dc.subject housing finance en
dc.subject maturity date en
dc.subject interest rate en
dc.subject property as collateral en
dc.title Analýza hypotečních úvěrů vybraných komerčních bank
dc.title.alternative Analysis of Mortgage Loans from Selected Retail Banks
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vránová, Šárka
dc.date.accepted 2014-09-08
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to analyze the offer of mortgage loans in selected banks in the Czech Republic. The work is divided into two main parts: theoretical and practical part. The theoretical part briefly describes the banking system in the Czech Republic, including the historical development of the banking sector. It also describes the mortgage loans in general, its characteristics, and basic information associated with the execution of the mortgage loan. The theoretical part ends with the information about mortgage bonds. The practical part describes the different mortgage products in selected banking institutions. In model example the comparison of three mortgage bank offers is done, based on specific requests of fictitious households for a mortgage loan.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37369
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-08-22


Files in this item

Files Size Format View
sívková_2014_dp.pdf 2.289Mb PDF View/Open
sívková_2014_vp.pdf 680.2Kb PDF View/Open
sívková_2014_op.pdf 793.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account