Analýza efektivity nástrojů podpory prodeje v místě prodeje u firmy Hannah.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza efektivity nástrojů podpory prodeje v místě prodeje u firmy Hannah.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Skalníková, Barbora
dc.contributor.author Hroch, František
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:00:31Z
dc.date.available 2010-07-14T21:00:31Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3073
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje POP komunikaci společnosti Hannah Czech a.s. a podporu prodejců, kteří prodávají produkty značky Hannah. Podrobněji se zabývá používanými komunikačními prostředky v místě prodeje a jejich návaznost na ATL komunikaci a zákaznickou soutěž Expedice Hannah. V návaznosti na stanovenou hypotézu popisuje také stávající motivační soutěž pro prodejce. Na základě provedeného výzkumu pak projektová část přináší některá doporučení pro POP komunikaci, ale především rozvíjí zvyšování motivace prodejců pro primární nabídku značky Hannah. Výsledky inovované motivační soutěže jsou centralizovány na webovém interaktivním portálu. Projektová část dále přináší doporučení pro školení prodejců, které může být realizováno i formou e-learningu. Provázání bodů za absolvovaná školení a soutěžních bodů za skutečné prodejní výsledky do jedné motivační soutěže je pak hlavním doporučením, které přináší tato práce pro firmu Hannah. cs
dc.format 64 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2378567 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject komunikace v místě prodeje cs
dc.subject zákaznická soutěž cs
dc.subject webový interaktivní portál cs
dc.subject e-learning cs
dc.subject motivace cs
dc.subject sales support en
dc.subject point of purchase communication en
dc.subject consumer contest en
dc.subject web interactive portal en
dc.subject e-learning en
dc.subject motivation en
dc.title Analýza efektivity nástrojů podpory prodeje v místě prodeje u firmy Hannah. cs
dc.title.alternative The analysis of tools efficiency sales support and point of purchase for Hannah Czech Company. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jurášková, Olga
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.description.abstract-translated My thesis focuses on the point of purchase communication of Hannah Czech Company and support of salesmen in offering the Hannah products. My work is also concerned with a synergy of used point of purchase communication tools and ATL communication and consumer contest Expedice Hannah. In consequence to the assigned hypothesis it also describes current incentive contest for salesmen. Based on research the project part of the thesis brings some recommendation for point of purchase communication and especially develops incentives for salesmen to create their preference for Hannah offer. Results of newly-made incentive contest for salesmen are centralized on the web interactive portal. The project part of the thesis also brings advises for salesmen trainings, that can be realized partially by e-learning. Connection of training and real sales results to the unique contest is the main recommendation for Hannah Czech Company. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4938
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hroch_2007_dp.pdfBlocked 2.268Mb PDF View/Open
hroch_2007_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
hroch_2007_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account