Srovnání daňového zatížení příjmů fyzických osob, právnických osob a příjmů z dědictví a darování v České republice a Polsku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Srovnání daňového zatížení příjmů fyzických osob, právnických osob a příjmů z dědictví a darování v České republice a Polsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pastuszková, Eliška
dc.contributor.author Jurásková, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:56Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:56Z
dc.date.issued 2014-06-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30747
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá srovnáním daňového zatížení příjmů fyzických osob, právnických osob a příjmů z dědictví a darování v České republice a v Polsku. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vymezeny základní daňové pojmy, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň dědická a darovací v České republice a v Polsku. V praktické části je provedeno srovnání jednotlivých daní a daňového zatížení v České republice a v Polsku. Získané znalosti jsou aplikovány na jednotlivých příkladech, včetně vyplnění daňových přiznání. V závěru práce jsou navržena vhodná zlepšení v oblasti daňového zatížení vybranými daněmi v České republice a v Polsku.
dc.format 68 s. (100 147 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject daň z příjmů fyzických osob cs
dc.subject daň z příjmů právnických osob cs
dc.subject daň dědická cs
dc.subject daň darovací cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject Polsko cs
dc.subject srovnání cs
dc.subject Personal Income Tax en
dc.subject Corporate Income Tax en
dc.subject Inheritance Tax en
dc.subject Gift Tax en
dc.subject Czech Republic en
dc.subject Poland en
dc.subject Comparation en
dc.title Srovnání daňového zatížení příjmů fyzických osob, právnických osob a příjmů z dědictví a darování v České republice a Polsku
dc.title.alternative Comparation of the Tax Burden on Personal Income, Corporate Income and Income from Inheritance and Gifts in the Czech Republic and Poland
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kuderová, Eva
dc.date.accepted 2014-09-16
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with the comparation of the tax burden on personal income, corporate income and income from inheritance and gifts in the Czech Republic and Poland. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part are defined the basic tax concepts, personal income tax, corporate income tax, inheritance tax and gift tax in the Czech Republic and Poland. The practical part is a comparation of the individual taxes and the tax burden in the Czech Republic and Poland. The acquired knowledge is applied to practical examples, including the filling in of tax returns. The conclusion suggested useful improvements in the tax burden of selected taxes in the Czech Republic and Poland.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 37406
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-08-12


Files in this item

Files Size Format View
jurásková_2014_dp.pdf 16.26Mb PDF View/Open
jurásková_2014_vp.doc 126Kb Microsoft Word View/Open
jurásková_2014_op.doc 127Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account