Analýza řízení rizik ve výrobní divizi Escalators podniku OTIS a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza řízení rizik ve výrobní divizi Escalators podniku OTIS a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazal, Ferdinand
dc.contributor.author Marhefka, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:58Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:58Z
dc.date.issued 2014-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30757
dc.description.abstract ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rizik, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Řízení a ovládání rizik je nedílnou součástí moderního managementu. Jedná se hlavně o zvyšující se bezpečnost a ochrana zdraví při práci, význam roste i u postavení podniku na trhu. Bakalářská práce se soustředí na řešení těchto problémů ve společnosti OTIS a.s., divizi Escalators. V úvodní části práce je podnik představen, naopak v analytické části jsou pro-vedeny analýzy rizik vybraných částí výrobní linky produktu NPE. Podnik u nestandard-ních zakázek uplatňuje metodu Job Hazard Analysis. Ta je v této práci pečlivě rozebrána. V praktické části byl navrhnut jednotný postup a osobní deník pro provádění metody Job Hazard Analysis.
dc.format 72 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analýza rizik cs
dc.subject riziko cs
dc.subject řízení rizik cs
dc.subject nebezpečí cs
dc.subject bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject eskalátor cs
dc.subject Risk Analysis en
dc.subject Risk en
dc.subject Risk Control en
dc.subject Hazard en
dc.subject Occupational health and safety en
dc.subject Escalator en
dc.title Analýza řízení rizik ve výrobní divizi Escalators podniku OTIS a.s.
dc.title.alternative Analysis of risk management in the manufacturing Escalators division of the company OTIS a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šefčík, Vladimír
dc.date.accepted 2014-10-06
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on risk analysis and occupational health and safety. Control and management of risk is an integral part of the modern management. We are talking ma-inly about increasing of health protection at work. It has an important position on the mar-ket. Bachelor thesis has been focused on the problems closed to the company OTIS a.s., division Escalators. In the first part of the work there has been introduced the company itself, while in the analytical part there has been explained the risk analysis of chosen parts of NPE production line. The company can use Job Hazard Analysis method for non-standard orders. That was carefully analyzed in my bachelor work and offered a compre-hensive solution. In the practical part there was designed consistency and daybook for per-forming Job Hazard Analysis.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 37422
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-09-18
local.subject mezinárodní podnikání cs
local.subject strojírenské podniky cs
local.subject eskalátory cs
local.subject bezpečnost práce cs
local.subject ochrana životního prostředí cs
local.subject international business en
local.subject engineering companies en
local.subject escalators en
local.subject occupational safety en
local.subject environmental protection en


Files in this item

Files Size Format View
marhefka_2014_dp.pdf 3.427Mb PDF View/Open
marhefka_2014_vp.pdf 164.3Kb PDF View/Open
marhefka_2014_op.pdf 218.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account