Analýza rizik souvisejících s nebezpečným pronásledováním-Stalkingem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza rizik souvisejících s nebezpečným pronásledováním-Stalkingem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trojan, Jakub
dc.contributor.author Sedláček, Karel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:58Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:58Z
dc.date.issued 2014-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30759
dc.description.abstract Moje bakalářská práce na téma analýza rizik spojených s nebezpečným pronásledováním má za cíl představit teoretická východiska stalkingu a formou analýzy rizik vyhodnotit rizika spojená s nebezpečným pronásledováním na příkladu konkrétních případů stalkingu a na-vrhnout opatření jejich snížení. Teoretická část zahrnuje diskusi základních pojmů a dopo-sud zjištěná a publikovaná východiska v oblasti stalkingu , dále pak vymezení pojmů riziko, nebezpečí, analýza rizik a základní metody analýzy rizik. V praktické části je pak kladen důraz na rozbor a analýzu konkrétních případů stalkingu, které dále slouží jako modelový vstup do ankety odborníků-policistů, kdy výsledky jsou zpracovány využitím analýzy rizik What-If.
dc.format 54 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nebezpečné pronásledování cs
dc.subject oběť cs
dc.subject stalker cs
dc.subject riziko cs
dc.subject nebezpečí cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject stalking victim en
dc.subject stalker en
dc.subject risk en
dc.subject danger en
dc.subject risk analysis en
dc.title Analýza rizik souvisejících s nebezpečným pronásledováním-Stalkingem
dc.title.alternative Analysis of Risks Associated with Hazardous Stalking Victimization
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomaštík, Marek
dc.date.accepted 2014-10-06
dc.description.abstract-translated My thesis on the analysis of risks associated with dangerous pursuits aims to present the theoretical bases of stalking and analyze the risks associated with dangerous persecution using examples of specific cases of stalking and propose measures to reduce them. The theoretical part includes discussion about basic concepts and previously identified and published articles in stalking, then the definition of risk, danger, risk analysis and basic me-thods of risk analysis. In the practical part the emphasis is on analysis of specific cases of stalking, which also serves as a model input for the survey of experts-police, when results are processed using risk analysis What-If.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 37427
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-09-17


Files in this item

Files Size Format View
sedláček_2014_dp.pdf 1.742Mb PDF View/Open
sedláček_2014_vp.pdf 45.46Kb PDF View/Open
sedláček_2014_op.pdf 92.45Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account