Projekt přípravy sportovní akce Czech Open 2007

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt přípravy sportovní akce Czech Open 2007

Show simple item record

dc.contributor.advisor Voloch, Jaroslav cs
dc.contributor.author Nováková, Lucie cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:00:59Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:13Z
dc.date.issued 2007-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3075
dc.description.abstract Diplomová práce na téma Projekt přípravy sportovní akce Czech Open 2007 se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje teoretické poznatky týkající se konkurenceschopnosti, projektového řízení podniku obecně a dále projektového řízení sportovních akcí. Praktická části je rozdělena na dvě hlavní kapitoly. V první se věnuji současné situaci společnosti, co se týče její konkurenceschopnosti a projektového řízení. Její součástí jsou především analýzy - SWOT analýzy, PEST analýza a Porterův model pěti sil. V druhé kapitole praktické části se zabývám projektem přípravy mezinárodního tenisového turnaje Czech Open 2007. cs
dc.format 85 s., 14 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2325571 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2009 cs
dc.subject Konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject konkurenční strategie cs
dc.subject projektové řízení cs
dc.subject projekt cs
dc.subject projektové řízení sportovní akce cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterův model pěti sil cs
dc.subject metoda CPM cs
dc.subject riziková a nákladová analýza cs
dc.subject Compatitive ability en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject compatitive strategy en
dc.subject project management en
dc.subject project en
dc.subject project management of sports event en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter's five forces model en
dc.subject critical path method en
dc.subject risk and cost analysis en
dc.title Projekt přípravy sportovní akce Czech Open 2007 cs
dc.title.alternative Project preparation of sports event Czech Open 2007 en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vorlová, Růžena cs
dc.date.accepted 2007-05-30 cs
dc.description.abstract-translated The title of my diploma work is Project preparation of sports event Czech Open 2007 and it consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part contains the theoretical knowledge, that are connected with company's compatitive ability, project management and project management of sports events. The practical part is divided into two main chapters. In the first chapter I pursue the company's present situation according to its compatitive ability and project management. Its elements are some analysises - SWOT analysises, PEST analysis and Porter's five forces model. In the second chapter I deal with the project preparation of the international tennis tournament Czech Open 2007. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6043
dc.date.assigned 2007-03-09 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2007_dp.pdfBlocked 2.217Mb PDF View/Open
nováková_2007_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
nováková_2007_op.doc 44Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account