Role místní samosprávy související s povodňovými situacemi na příkladu města Bojkovice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Role místní samosprávy související s povodňovými situacemi na příkladu města Bojkovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trojan, Jakub
dc.contributor.author Špačková, Soňa
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:03Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:03Z
dc.date.issued 2014-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30764
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá rolí místní samosprávy související s povodňovými situacemi ve městě Bojkovice. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů, v praktické části je popsán současný stav protipovodňové ochrany. Zjištěné poznatky jsou analyzovány, definovány hlavní problémy a navrženy vhodné způsoby řešení.
dc.format 64 s. (11 435 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Místní samospráva cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject povodně cs
dc.subject protipovodňová opatření cs
dc.subject Bojkovice cs
dc.subject Olšava cs
dc.subject starosta cs
dc.subject obecní úřad cs
dc.subject Local Government en
dc.subject Emergency en
dc.subject Flood en
dc.subject Flood Protection en
dc.subject Bojkovice en
dc.subject Olšava en
dc.subject Mayor en
dc.subject Municipal Authority en
dc.title Role místní samosprávy související s povodňovými situacemi na příkladu města Bojkovice
dc.title.alternative The Role of Local Government Connected with Flood Situations on an Example of the Town Bojkovice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomaštík, Marek
dc.date.accepted 2014-10-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the role of government associated with flood situations in Bojkovice. The theoretical part deals with the terms defining. The practical part describes the current state of flood protection. Gained information is analized, basic problems are defined and appropriate solutions are designed.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 37432
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-09-12


Files in this item

Files Size Format View
špačková_2014_dp.pdf 1.490Mb PDF View/Open
špačková_2014_vp.pdf 48.30Kb PDF View/Open
špačková_2014_op.pdf 93.22Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account