Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro obyvatele ve městě Mikulov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro obyvatele ve městě Mikulov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk
dc.contributor.author Vlasák, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:04Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:04Z
dc.date.issued 2014-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30767
dc.description.abstract Bezpečnost a ochrana zdraví jsou jedny z nejdůležitějších základních předpokladů pro klidný a spokojený život. Na bezpečnost máme vliv my sami a také, a to především obecní policie, Policie ČR a další bezpečnostní složky ve státě. Zdraví je to nejcennější co máme a jeho ochrana by měla být hlavní priorita každého z nás. Toto všechno je v této bakalářské práci rozebráno teoreticky a v praktické části aplikováno na město Mikulov. Teoretická část je založena na legislativě. Praktická část se skládá z historie, a to z počátků zabezpečení Mikulova, zabezpečením v období před druhou světovou válkou, po druhé světové válce a schengenským prostorem. Následuje dotazníkové šetření a jednoduchá bodová polo-kvantitativní metoda "PNH". Poslední kapitolou jsou návrhy opatření.
dc.format 66 s. (62 441 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject ochrana zdraví cs
dc.subject obecní policie cs
dc.subject Policie ČR cs
dc.subject Hasičský záchranný sbor cs
dc.subject Zdravotnická záchranná služba cs
dc.subject safety en
dc.subject health protection en
dc.subject municipal police en
dc.subject Czech Police en
dc.subject Fire rescue service en
dc.subject Emergency medical services en
dc.title Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro obyvatele ve městě Mikulov
dc.title.alternative Ensuring the Safety and Health Protection for Residents in the Town of Mikulov
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukášková, Eva
dc.date.accepted 2014-10-06
dc.description.abstract-translated Safety and health protection are the most important prerequisites for a peaceful and happy life. On the safety side, each human being is responsible for his/her security. The municipal police, Czech Police and other security services are the main forces to ensure the security of citizens. On the health side, we are aware that health is the most precious thing we have and looking after it should be the main priority for all of us. All of this bachelor thesis is applied to the town of Mikulov. The theoretical part is based on legislation. The practical part consists of history, from the beginnings of Mikulov security, security in the period before the Second World War, after the Second World War and the Schengen area. The following a questionnaire and single-point semi-quantitative method "PNH". The last chapter are the proposals for action.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 37435
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-09-19
local.subject bezpečnost osob cs
local.subject Mikulov (Česko) cs
local.subject personal safety en
local.subject Mikulov (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
vlasák_2014_dp.pdf 4.696Mb PDF View/Open
vlasák_2014_vp.pdf 163.4Kb PDF View/Open
vlasák_2014_op.pdf 169.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account