Průběh konkurzního řízení úpadce fyzické osoby Dvořáka Milana - ekonomické a právní aspekty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Průběh konkurzního řízení úpadce fyzické osoby Dvořáka Milana - ekonomické a právní aspekty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vrána, Bohumil
dc.contributor.author Zavadilová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:01:09Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:13Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3076
dc.description.abstract Cílem této práce je osvětlit, jak probíhá konkurzní řízení u reálné fyzické osoby, která se ve svém podnikání dostala do úpadku. V teoretické části své práce se zaměřím především na vysvětlení základních pojmů souvisejících s konkurzem a budu se snažit nastínit průběh řízení v jednotlivých krocích tak, jak by měly následovat. Opírat se budu především o četné literární prameny, zejména o Zákon o konkurzu a vyrovnání. V praktické části se budu zabývat analýzou samotného průběhu konkurzu u vybrané fyzické osoby s důrazem na jeho fungování ve skutečném životě a na roli správce konkurzní podstaty, jakožto nejdůležitější osoby konkurzního řízení a jeho součinnost se zástupcem věřitelů. V závěru této práce poukáži na několik problémů, které se během konkurzu mohou vyskytnout a pokusím se navrhnou jejich možná řešení. cs
dc.format 76 s., 2 s. příloh. cs
dc.format.extent 656801 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2009
dc.subject Konkurz cs
dc.subject konkurzního řízení cs
dc.subject správce konkurzní podstaty cs
dc.subject úpadce cs
dc.subject věřitel cs
dc.subject konkurzní podstata cs
dc.subject zpeněžení cs
dc.subject rozvrh cs
dc.subject konečná zpráva cs
dc.subject Bankruptcy en
dc.subject bankruptcy proceedings en
dc.subject bankruptcy trustee en
dc.subject bankrupt en
dc.subject creditor en
dc.subject bankruptcy estate en
dc.subject realization en
dc.subject allocation en
dc.subject final report en
dc.title Průběh konkurzního řízení úpadce fyzické osoby Dvořáka Milana - ekonomické a právní aspekty cs
dc.title.alternative The course of bankruptcy proceedings of a bankrupt of the individual Dvořák Milan - economical and juridical aspects en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to explain the course of bankruptcy proceedings of a real physical person. I will explain some basic conceptions about bankruptcy in the theoretical part of my work and will try to describe the individual steps of the bankruptcy proceedings. Above all I will use numerous literary sources especially a bankruptcy law. In the practical part of my work the analysis of the bankruptcy will be described with the emphasis on its functioning in the real life and on a bankruptcy trustee as the most important person. In the last part of this work will be explained the most important problems of the bancruptcy proceedings and suggested their possible solutions. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6723
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zavadilová_2007_bp.pdfBlocked 641.4Kb PDF View/Open
zavadilová_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
zavadilová_2007_op.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account