Software pro podporu geometrie a algebry Geogebra na mobilní platformě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Software pro podporu geometrie a algebry Geogebra na mobilní platformě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman
dc.contributor.author Bezděčka, Marek
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:07Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:07Z
dc.date.issued 2014-07-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30775
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití softwaru při výuce algebry a geometrie na základních a středních školách. Zvolen byl software pro dynamickou geometrii a algebru GeoGebra. Jako prostředek pro jeho běh, pak byla zvolena mobilní platforma tablet. Byla provedena analýza dostupných metodických materiálů, určených k výuce na středních a základních školách, a zjištěno jejich potenciální využití spolu na mobilní platformě. Byly navrženy nové metodické materiály s cílem optimálně využít schopností a vlastností programu GeoGebra na mobilní platformě.
dc.format 83
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject GeoGebra cs
dc.subject Geometrie cs
dc.subject Algebra cs
dc.subject tablet cs
dc.subject mobilní platforma cs
dc.subject GeoGebra en
dc.subject Geometry en
dc.subject Algebra en
dc.subject tablet en
dc.subject mobile platform en
dc.title Software pro podporu geometrie a algebry Geogebra na mobilní platformě
dc.title.alternative Software in Support of Geometry and Geogebra Algebra on a Mobile Platform
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pospíšil, Pavel
dc.date.accepted 2014-09-09
dc.description.abstract-translated This master's thesis deals with the possibilities of using software in the teaching of algebra and geometry at primary and secondary schools. Dynamic geometry and algebraic software GeoGebra was selected. As a means for its running, was selected mobile platform - tablet. An analysis of the available methodological materials intended for teaching at primary and secondary schools was made, and found their potential use on the mobile platform. New materials were designed in order to make optimal use of the abilities and attributes of GeoGebra on a mobile platform.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Učitelství informatiky pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline IT Education at Secondary Schools en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 37470
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-08-26


Files in this item

Files Size Format View
bezděčka_2014_dp.pdf 3.019Mb PDF View/Open
bezděčka_2014_vp.pdf 366.9Kb PDF View/Open
bezděčka_2014_op.pdf 346.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account