Regenerace areálu SVIT

DSpace Repository

Language: English čeština 

Regenerace areálu SVIT

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Vejmělek, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:01:26Z
dc.date.available 2010-07-14T21:01:26Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3077
dc.description.abstract Jako téma mé bakalářské práce jsem zvolil Regeneraci areálu SVIT. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou. V teoretické části se zabývám definicí základních pojmů, nastiňuji obecnou problematiku bronwfields, seznamuji čtenáře s novým trendem loftů a závěrem popisuji stav areálu SVIT. V analytické části navrhuji možné řešení a vzhled areálu, včetně jeho financování a podrobného popisu funkce každé budovy. Hlav-ním cílem je navrhnout nejvhodnější řešení regenerace areálu SVIT a snažit se tak po-zvednout upadající a chátrající areál. cs
dc.format 50 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1576586 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject město Zlín cs
dc.subject areál SVIT cs
dc.subject brownfield cs
dc.subject regenerace cs
dc.subject the city of Zlín en
dc.subject the SVIT area en
dc.subject regeneration en
dc.subject brownfields en
dc.title Regenerace areálu SVIT cs
dc.title.alternative The regeneration of the SVIT area en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated Like a theme for my bachelor work I chose regeneration of the Svit area. The piece is split into to parts, theoretic and analytic. In the theoretical part I'm considoing the defini-tion of primary conceptions, foreshadowing the basic problem of brownfields, introdu-cing new trends of lofts and in the end I'm describing the shape in which the Svit area is in. In the analytic part I'm considoring possible solutions and the look of the area, also with financing and a detailed description of the use of each building. The main objective is to suggest the most profitable solution of the regeneration of the Svit area and try to enhance the decadent and cankering area. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5649
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vejmělek_2007_bp.pdfBlocked 1.503Mb PDF View/Open
vejmělek_2007_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
vejmělek_2007_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account