Kalorimetrická komora - Použití komory pro měření tepelně technických parametrů konstrukcí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kalorimetrická komora - Použití komory pro měření tepelně technických parametrů konstrukcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zálešák, Martin
dc.contributor.author Vyoralová, Natálie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:10Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:10Z
dc.date.issued 2014-07-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30785
dc.description.abstract Cílem této práce je vyhodnotit, zda by bylo možné komoru použít i pro zkoušky tepelně technických vlastnosti stavebních konstrukcí.
dc.format 53 s. (54 166 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kalorimetrická komora cs
dc.subject objemová hmotnost cs
dc.subject tepelný tok cs
dc.subject součinitel tepelné vodivosti cs
dc.subject tepelný odpor vrstvy cs
dc.subject součinitel prostupu tepla cs
dc.subject calorimetric chamber en
dc.subject dry density en
dc.subject heat flow rate en
dc.subject thermal conductivity coefficient en
dc.subject thermal resistence en
dc.subject transmission heat loss coefficient en
dc.title Kalorimetrická komora - Použití komory pro měření tepelně technických parametrů konstrukcí
dc.title.alternative Calorimetric Chamber - Using the Chamber for Measuring the Heat Insulation Properties of Structures
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hirš, Jiří
dc.date.accepted 2014-09-09
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to evaluate whether it would be possible to use the chamber for tests of thermal properties of building structures.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Integrované systémy v budovách cs
dc.thesis.degree-discipline Integrated Systems in Buildings en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 37489
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-08-27
local.subject tepelně technické parametry cs
local.subject stavební konstrukce cs
local.subject Heat Insulation Properties en
local.subject structures en


Files in this item

Files Size Format View
vyoralová_2014_dp.pdf 1.465Mb PDF View/Open
vyoralová_2014_vp.doc 292.5Kb Microsoft Word View/Open
vyoralová_2014_op.pdf 188.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account