Studium tvorby a vlastností kosmetických emulzních systémů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium tvorby a vlastností kosmetických emulzních systémů

Show full item record

No preview available
Title: Studium tvorby a vlastností kosmetických emulzních systémů
Author: Ševčíková, Petra
URI: http://hdl.handle.net/10563/30789
Date: 2010-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 126
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Potřeba stabilizace aktivních látek se v poslední době výrazně zvýšila. Důvodem je snaha ochránit citlivé a reaktivní látky, jakož i látky s krátkodobou životností přítomné ve výrobcích používaných v řadě průmyslových oblastí. Proces spojený s touto ochranou je ovlivněn řadou faktorů, jako jsou interakce s jinými složkami, těkavost nebo toxicita aktivních složek. Moderní technologie proto vedou k rozvoji celé řady systémů, které účinně řeší tyto důležité otázky. Systémem vhodným pro transport aktivních látek je jakékoliv vehikulum, které je schopno je doručit do cílového místa a které poskytuje výhodné vlastnosti z kosmetického nebo terapeutického hlediska. Hlavním cílem této dizertační práce je představit různé typy vehikul, které mohou být použity jako vhodné nosiče aktivních látek v kosmetickém, farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu. Předložená práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První, teoretická část práce, je zaměřena na popis různých typů částicových systémů, jako jsou emulze, nanoemulze, mikroemulze a mikročástice, přičemž každý ze zmíněných sytémů je představen v samostatné kapitole, kde je uvedena jejich stručná charakterizace, vlastnosti a příprava. Práce také obsahuje kapitolu týkající se vzájemného porovnání těchto systémů včetně přehledu jejich hlavních výhod a nevýhod a možností praktických aplikací. Kromě toho je poslední oddíl teoretické části práce věnován metodám, které slouží k jejich charakterizaci. V druhé části práce jsou formou čtyř publikací souhrnně prezentovány konkrétní, praktické výsledky získané v průběhu doktorského studia. Obsahy jednotlivých článků jsou uvedeny vždy krátkým shrnutím, které se týká řešeného problému. V závěru práce jsou pak přiloženy plné texty výzkumných prací.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
ševčíková_2010_dp.pdf 24.08Mb PDF View/Open
ševčíková_2010_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
ševčíková_2010_op.zip 400.3Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account