Stabilita a chování hyaluronanu v roztocích pro technologii výroby farmaceutických přípravků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stabilita a chování hyaluronanu v roztocích pro technologii výroby farmaceutických přípravků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mráček, Aleš
dc.contributor.author Gřundělová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:12Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:12Z
dc.date.issued 2010-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30790
dc.description.abstract Tato dizertační práce na téma "Stabilita a chování hyaluronanu v roztocích pro technologii výroby farmaceutických přípravků" se v první části věnuje základnímu popisu struktury kyseliny hyaluronové, jejímu chování v roztocích a vlastnostem, které jsou důležité pro pochopení studované problematiky. V další části práce následuje charakterizace tenzidů včetně jejich základního rozdělení. Nebyly opomenuty některé pojmy, které s tenzidy úzce souvisí např. kritická micelární koncentrace nebo interakce polymer-tenzid. Další kapitola teoretické části uvádí základní popis Hofmeisterovy řady solí, její charakterizace a základní rozdělení, které je doplněno popisem Hofmeisterových interakcí. V závěru teoretické části je pozornost věnována metodám vhodným pro charakterizaci tohoto biopolymeru, jejich stručnému popisu a zhodnocení. Představené metody byly využity k dosažení cílů zadaného tématu disertační práce a přispěly k pochopení fyzikálně-chemického a roztokového chování kyseliny hyaluronové. Experimentální část dizertační práce je tématicky rozdělená do tří oddílů, z nichž první je věnován studiu vlivu kvartérních amoniových solí na konformační chování hyaluronanu, druhý chování hyaluronanu v roztocích solí z Hofmeisterovy řady a konečně třetí viskoelastickému chování karbodiimidy modifikovaného hyaluronanu.
dc.format 224
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kyselina hyaluronová cs
dc.subject tenzidy cs
dc.subject Hofmeisterova řada solí cs
dc.subject rozptyl světla cs
dc.subject viskozimetrie cs
dc.subject povrchové napětí cs
dc.subject Hyaluronic acid en
dc.subject surfactants en
dc.subject salts of Hofmeister series en
dc.subject light scattering en
dc.subject viscometry en
dc.subject surface tension en
dc.title Stabilita a chování hyaluronanu v roztocích pro technologii výroby farmaceutických přípravků
dc.title.alternative The stability of hyaluronan's behaviour in solutions for the technology of pharmaceutical products
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2014-08-28
dc.description.abstract-translated Ph.D. thesis "The stability of hyaluronan's behaviour in solutions for the technology of pharmaceutical products" is in the first part focused on the description of the hyaluronic acid structure, it's solution behaviour and properties, which are essential for understanding of the studied problematics. The next part deals with characterization of surfactants, including their classification, followed terms which are closely related to surfactants, such as critical micelle concentration or polymer-surfactant interaction. The next chapter of the theoretical part provides a basic description of Hofmeister series salts and their classification, which is accompanied by a description of Hofmeister interactions. The basic theoretical background of utilized characterization methods, including their brief description and evaluation is also provided. These methods were chosen in order to contribute to clarification of physico-chemical properties and solution behaviour of hyaluronic acid. Experimental part of the thesis is divided into three parts, the first part is dealing with the influence of quarternary salt on hyaluronan conformation and particle size in solution, the nex tis dealing with behavior of hyaluronan in solutions with salts of the Hofmeister series, and finaly the third part is aimed at viscoelastic properties of hyaluronan films and hydrogels modified by carbodiimide.
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Compounds en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 37495
dc.date.submitted 2014-07-11


Files in this item

Files Size Format View
gřundělová_2010_dp.pdf 5.996Mb PDF View/Open
gřundělová_2010_vp.pdf 226.2Kb PDF View/Open
gřundělová_2010_op.zip 298.2Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account