Syntéza heterocyklů na bázi chinolin-2,4-dionů a studium jejich vlastností a následných přeměn

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syntéza heterocyklů na bázi chinolin-2,4-dionů a studium jejich vlastností a následných přeměn

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klásek, Antonín
dc.contributor.author Rudolf, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:14Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:14Z
dc.date.issued 2009-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30796
dc.description.abstract Předkládaná disertační práce se v první části zabývá krátkým literárním přehledem metod přípravy 4-hydroxychinolonů a chinolin-2,4-dionů. Druhá část obsahuje souhrn vlastních experimentů rozdělených do oddílů odpovídajících svým obsahem zadání práce. Uvedené výsledky byly úspěšně publikovány v impaktovaných časopisech a proto jsou jednotlivá díla pouze stručně komentovány. Samotné publikace jsou součástí dizertace. V nedávné době byla zaslána do redakce prestižního periodika další práce s názvem: "Reaction of 3-hydroxyquinoline-2,4-diones with inorganic thiocyanates in the presence of ammonium or alkylammonium ions: the unexpected substitution of a hydroxyl group with an amino group". Jelikož se nám do dnešního data nedostalo z redakce kladné nebo záporné odpovědi není tato práce uvedena ani blíže komentována.
dc.format 120 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Chinolin-2 cs
dc.subject 4-dion cs
dc.subject Riemschneiderova reakce cs
dc.subject Pummererův přesmyk cs
dc.subject kyselina isothiokyanatá cs
dc.subject fosforylchlorid cs
dc.subject thionylchlorid cs
dc.subject dealkylace cs
dc.subject C-debenzylace cs
dc.subject pinakolinový přesmyk cs
dc.subject Quinoline-2 en
dc.subject 4-dione en
dc.subject Riemschneider reaction en
dc.subject Pummerer rearrangement en
dc.subject isothiocyanic acid en
dc.subject phosphoryl chloride en
dc.subject thionyl chloride en
dc.subject dealkylation en
dc.subject C-debenzylation en
dc.subject pinacol rearrangement en
dc.title Syntéza heterocyklů na bázi chinolin-2,4-dionů a studium jejich vlastností a následných přeměn
dc.title.alternative Synthesis of heterocycles based on quinoline-2,4-diones scaffold and the study of their properties and subsequent transformations
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2014-10-08
dc.description.abstract-translated Presented dissertation thesis deals with a short literary summary about preparative methods of 4 hydroxyquinolones and quinolone-2,4-diones in the first part. The second part contains an extension of own experiments divided into several sections corresponding with the thesis assignment. Introduced results were successfully published in impact journals therefore particular articles are only briefly commented. The publications form supplement part of this thesis. Recently further publication called "Reaction of 3-hydroxyquinoline-2,4-diones with inorganic thiocyanates in the presence of ammonium or alkylammonium ions: the unexpected substitution of a hydroxyl group with an amino group" was sent into an editorial office of prestigious journal. Because we do not have any positive or negative answer from this editorial office up to now, the article is not shown and discussed in detail.
dc.description.department Ústav chemie
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Materials Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 37502
dc.date.submitted 2014-08-12


Files in this item

Files Size Format View
rudolf_2009_dp.pdf 13.60Mb PDF View/Open
rudolf_2009_vp.pdf 35.07Kb PDF View/Open
rudolf_2009_op.zip 837.8Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account