Metody návrhu efektivního kódu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metody návrhu efektivního kódu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav cs
dc.contributor.author Holec, Lukáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T21:02:17Z
dc.date.available 2010-07-14T21:02:17Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3080
dc.description.abstract Cílem této práce je navrhnout metody efektivních a nerovnoměrných kódů. V této souvislosti jsem se zaměřil zejména na problematiku algoritmů, přičemž hlavním úkolem bylo, aby dané algoritmy pracovaly na WWW rozhraní. Dále jsem se také pokusil rozšířit webovou příručku k dané problematice. Teoretická část zahrnuje úvod do kódování a jeho dělení, včetně popisu jednotlivých typů kódů. Teoretický popis metod a následný rozbor algoritmů nalezneme v praktické části. cs
dc.format 47 cs
dc.format.extent 1283777 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Effective code en
dc.subject variable-length code en
dc.subject WWW interface en
dc.subject Efektivní kód cs
dc.subject nerovnoměrný kód cs
dc.subject WWW rozhraní cs
dc.title Metody návrhu efektivního kódu cs
dc.title.alternative Methods of effective code suggestion en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tupý, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2007-06-21 cs
dc.description.abstract-translated Point of this work is suggesting methods of effective and variable-length codes. The main part was to made these algorithms working on WWW interface and then extend web guide of given problems. The theoretical part includes coding introduction and its division. There are described code types. Theoretical description of methods and subsequent analysis of algorithm are in practical part. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6214
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D
local.subject WWW aplikace cs
local.subject kódování cs
local.subject algoritmy cs
local.subject web applications en
local.subject coding en
local.subject algorithms en


Files in this item

Files Size Format View
holec_2007_bp.pdfBlocked 1.224Mb PDF View/Open
holec_2007_vp.doc 297Kb Microsoft Word View/Open
holec_2007_op.doc 306.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account