Kometabolická degradace dichloroethylenů bakterií Comamonas testosteroni RF2

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kometabolická degradace dichloroethylenů bakterií Comamonas testosteroni RF2

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Jan
dc.contributor.author Zálešák, Michal
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:24Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:24Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30821
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře s problematikou kometabolické degradace dichlorethylenů. Teoretická část práce uvádí látky spadající do kategorie chlorovaných ethylenů a popisuje jejich fyzikálně chemické vlastnosti. Dále objasňuje příčiny znečištění životního prostředí těmito látkami a jejich transport v něm. Poskytuje čtenáři poznatky o schopnostech různých bakterií kometabolicky rozkládat jednotlivé dichlorethyleny. Součástí práce byla série pokusů na kometabolickou degradaci dichlorethylenů bakterií Comamonas testosteroni RF2 a byla zkoumána míra přežívání buněk této bakterie po proběhlé kometabolické degradaci dichlorethylenů. Rovněž byly provedeny kontroly degradací dichlorethylenů bakterií RF2 bez účasti fenol oxigenasy oxigenas). Bylo zjištěno, že bakterie RF2 je schopna s různou mírou úspěšnosti kometabolicky odstranit jednotlivé izomery dichlorethylenů. Určité množství cis-1,2-dichlorethylenu může být touto bakterií odstraněno i bez účasti fenol oxigenasy.
dc.format 85s (107102 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kometabolická degradace cs
dc.subject Comamonas testosteroni RF2 cs
dc.subject chlorované ethyleny cs
dc.subject dichlorethyleny cs
dc.subject cis-1 cs
dc.subject 2-dichlorethylen cs
dc.subject fenol oxigenasa cs
dc.subject cometabolic degradation en
dc.subject Comamonas testosteroni RF2 en
dc.subject chlorinated ethenes en
dc.subject dichloroethenes en
dc.subject cis-1 en
dc.subject 2-dichloroethene en
dc.subject phenol oxygenase en
dc.title Kometabolická degradace dichloroethylenů bakterií Comamonas testosteroni RF2
dc.title.alternative Cometabolic Degradation of Dichloroethenes in Comamonas testosteroni Strain RF2
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jančová, Petra
dc.date.accepted 2014-06-17
dc.description.abstract-translated The aim of this master thesis is to familiarize readers with the issue regarding to cometabolic degradation of dichloroethenes. It introduces the substances which are ranked into the group of chlorinated ethenes and describes their physicochemical properties. An essay which clarifies the causes of the environmental pollution caused by chlorinated ethenes and their transport in the environment follows. This thesis also provides variety of information about different bacteria and its ability to cometabolically break down various isomers of dichloroethenes. A series of experiments were conducted in the experimental part of this thesis. These experiments were consisted from cometabolic degradation of dichloroethenes in bacteria Comamonas testosteroni strain RF2 and potential toxic effect of dichloroethenes on the bacteria cells was examined after cometabolic degradation was performed. The control assays for dichloroethenes degradation in bacteria RF2 were performed in absence of phenol oxygenase. It has been found that bacteria strain RF2 is able to cometabolically break down various isomers of dichloroethenes with different level of achievement. Among others, it has been proved that bacteria RF2 is able to remove certain amount of cis-1,2-dichloroethene in absence of phenol oxygenase.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 29752
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-12


Files in this item

Files Size Format View
zálešák_2014_dp.pdf 2.546Mb PDF View/Open
zálešák_2014_vp.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open
zálešák_2014_op.doc 97.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account