Projekt propagace nového zdravotnického zařízení REVMA

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt propagace nového zdravotnického zařízení REVMA

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Botulová, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:25Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:25Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30825
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o propagační činnosti firmy Revma s cílem zvýšení povědomí pacientů o tomto zařízení. V teoretické části jsou definovány pojmy propagace, reklama, inzerát a Public relations. Dále se teoretická část zaměřuje na současný stav zdravotnictví v České republice, typy zdravotnických zařízení, možné strategie podniku a klasifikaci revmatologických onemocnění. V praktické části je využita SLEPT a SWOT analýza, také je charakterizována činnost zařízení a současný stav propagace firmy Revma. Na základě zjištění současné propagace jsou v rámci projektu vypracovány možnosti další propagační činnosti a následně zhodnoceny jejich náklady a rizika. V závěru práce jsou firmě navrženy další možné aktivity, které mohou pomoci získat nové pacienty a tím se podílet na pokrytí nákladů na propagační kampaň.
dc.format 99
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject propagace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject firma cs
dc.subject pacient cs
dc.subject revmatologické onemocnění cs
dc.subject propagation en
dc.subject advertisement en
dc.subject company en
dc.subject patient en
dc.subject rheumatology disease en
dc.title Projekt propagace nového zdravotnického zařízení REVMA
dc.title.alternative The Project of Promotion of New Medical Institution REVMA
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slaný, Jaroslav
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on Revma institution's propagation to improve patient's knowledge about this company. The theoretical part includes terms as a propagation, advertisement, insertion and Public Relations. This part is also focused on current situation of Czech Republic's health care, various types of medical institutions, company's strategies and classification of rheumatology diseases. The practical part contains SLEPT and SWOT analysis, presentation of Revma company and level of current propagation. Based on findings of the analysis is create a project with many other ways of propagation and at the end are evaluated a costs and risks.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29776
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
botulová_2014_dp.pdf 2.649Mb PDF View/Open
botulová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
botulová_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account