Projekt vytvoření výrobní linky s jednokusovým tokem ve firmě WOCO STV s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt vytvoření výrobní linky s jednokusovým tokem ve firmě WOCO STV s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Urbánek, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:20:29Z
dc.date.available 2015-03-08T21:20:29Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30830
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je návrh vytvoření výrobní linky s jednokusovým tokem ve firmě WOCO STV s.r.o. V teoretické části jsou shromážděny poznatky z oblasti průmyslového inženýrství, se zaměřením na metodu jednokusového toku. Praktická část je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje analýzu současného stavu na vybraném procesu. K charakterizování současného stavu i k odhalení příležitostí k optimalizaci byly použity především metody měření práce, Basic MOST, VSM a pozorování procesu. Ve druhé, projektové, části byl s ohledem na dílčí zlepšení vypracován návrh výrobní linky a vybalancovány pracovní činnosti pomocí metody Basic MOST. Závěrem práce je vyhodnocení pří-nosů navrhovaného řešení.
dc.format 85
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject jednokusový tok cs
dc.subject layout cs
dc.subject balancování cs
dc.subject Basic MOST cs
dc.subject mapování hodnotového toku cs
dc.subject One-Piece-Flow en
dc.subject Layout en
dc.subject Balancing en
dc.subject Basic MOST en
dc.subject Value Stream Mapping en
dc.title Projekt vytvoření výrobní linky s jednokusovým tokem ve firmě WOCO STV s.r.o.
dc.title.alternative A Project to Create a One Piece Flow Production Line in WOCO s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bobák, Roman
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The aim of this postgraduate dissertation is to design a one piece flow production Line in WOCO STV s.r.o. The teoretical part contains a research of various industrial engineering methods with the focus on one piece flow. The practical part is divided into two sections. The first section is the current state analysis of the selected process. Time measurement, Basic MOST, VSM and process observation is used to describe the current state and to discover potential opportunities for optimisation as well. The second section is the optimisation project. With regard to parcial improvements new production line layout is designed and balanced by Basic MOST. The dissertation concludes with a summary of project benefits.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29813
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
urbánek_2014_dp.pdf 2.816Mb PDF View/Open
urbánek_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
urbánek_2014_op.doc 132Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account